Сучасна територіальна структура плодоовочеконсервної промисловості україни

Оцінка
Скачати

Плодоовочеконсервна промисловість – це складова частина відповідного комплексу АПК, що переробляє різноманітну продукцію овочівництва та плодівництва. Сировинний фактор у розміщенні підприємств цієї галузі відіграє основну роль. Через це найбільша концентрація плодоовочеконсервного виробництва спостерігається на півдні України. Саме тут, на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим сформувався спеціалізований район плодоовочеконсервного виробництва. Головні центри – Одеса, Херсон, Сімферополь, Ізмаїл, Мелітополь, Бердянськ. Розміщене це виробництво і в районах Поділля, а також в Черкасах, Житомирській, Полтавській та Донецькій областях.

Овочі і фрукти вирощують в усіх областях України. У структурі посівних площ, які зайняті під овочевими культурами, переважають помідори, огірки, капуста. На частку огірків і капусти припадає понад 40 %, на помідори та інші овочі - близько 36 % всіх культур. Спостерігаються значні відмінності у рівнях врожайності і валових зборах овочевих культур як у розрізі областей так і окремих господарствах. Так найвищі валові збори овочів за останнє п'ятиріччя спостерігаються в Донецькій, Київській, Одеській, Дніпропетровській областях, де середньорічний обсяг склав 350-500 тис.т. Найменше овочів збирають в Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській областях - 120-200 тис.т в середньому за рік. Решта областей України має середній рівень виробництва овочів - від 200 до 500 тис. т за рік.

За своїми природноекономічними умовами Україна має можливість забезпечив свіжими плодами й овочами все населення та завантажити переробні заводи необхідною сировиною, заготовити певну кількість товарної продукції для експорту у свіжому і переробленому вигляді. Серед областей спостерігається нерівномірність у вирощуванні плодоовочевих культур. Найкраще забезпечують населення овочевою продукцією власного виробництва господарства Херсонської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської областей, де на одного жителя припадає відповідно 308, 262 180 і 151 кг овочів (див. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Валовий збір овочевих культур

Садівництво також є традиційною галуззю сільського господарства України. Під плодово-ягідними насадженнями зайнято 851 тис.га., у тому числі площа садів у плодоносному віці складає 680 тис. га (див рис. 4.2).

Проте в останні роки площі під садами і ягідниками помітно скорочуються, зменшуються відповідно і валові збори фруктів. Якщо в 1981-І985 pp. середньорічний збір плодів і ягід становив 3,2 млн.т, то за 1986-1990 pp. він зменшився на 21,9 % і склав 2,6 млн.т.

З огляду на те, що садівництво не завжди є високорентабельною галуззю, у багатьох областях спостерігається тенденція до скорочення площ під садами і ягідниками. Наприклад за останні 20 років кількість садівничих господарств скоротилася з 10,2 до 7,0 тис.га.

Рис. 4.2. Розміщення садів і виноградників

У залежності від цільового призначення вироблюваної плодоовочевої продукції в Україні склалися три основні типи господарств:

1) підприємства з комбінованим використанням плодоовочевої продукції - основна частина її реалізується у свіжому вигляді згідно з договірною системою і 20-25% валового збору плодів і овочів поступає на промислову переробку;

2) господарства навколо великих міст і промислових центрів, які зрощують плодоовочеву продукцію для постачання сільському населенню у свіжому вигляді ;

3) господарства, що розташовані у зонах великих плодоовочеконсервних підприємств і формують сировинні бази для промислової переробки овочів і фруктів.

Основними виробниками сировини для плодоовочеконсервної промисловості є, як правило, господарства третього і першого типу, що зосереджені, головним чином, у Південно-Західному, Південному та деяких областях Донецько-придніпровського економічних районів. Тут сформувалися і головні райони розміщення галузі.

Найбільша концентрація плодоовочеконсервного виробництва - в південному економічному районі, де зосереджено понад 2/3 виробництва томатних та І/З овочевих і фруктових консервів - країни. Підприємства галузі розташовані майже по всій території району, проте понад 70 % загальнорайонного випуску продукції припадає на Республіку Крим та Одеську область. Основні центри плодоовочеконсервної промисловості - Ізмаїл, Херсон, Одеса, Сімферополь, Джанкой та ін. Окрім томатних на цих підприємствах виробляються також консерви з перцю, баклажанів, абрикосів, черешні тощо. Тут, в Одесі, розташований один з найбільших заводів по виробництву консервів для дитячого харчування» Загалом, у Південному економічному районі сконцентровано близько 25% виробничо-аграрних об'єднань української плодоовочеконсервної промисловості, які виробляють понад половину продукції цієї галузі.

Друге місце за виробництвом плодоовочевих консервів посідав Південно-Західний економічний район, Найбільші виробничі потужності галузі тут зосереджені у Вінницькому, Черкаському та Хмельницькому аграрно-виробничих об'єднаннях, на частку яких припадає близько 60 % загальнорайонних плодоовочеконсервних потужностей. Проте в районі економічного району виділяються Бахмач, Ніжин, Чернігівська область, Житомир, Черкаси, Рівно, Біла Церква. В асортиментній структурі вироблюваної продукції переважають овочеві (56%) і плодові (34%) консерви, томатні складають лише 8% загального виробництва. У районі виробляється значна кількість консервів з дикорослих рослин (малини, чорниці, ожини, смородини) і грибів.

У Донецько-Придніпровському районі добре розвинуте плодоовочеконсервне виробництво у Запорізькій, Полтавській та Донецькій областях. Особливо виділяється Мелітопольське аграрно-виробниче плодоовочеконсервне об'єднання, частка якого у загальнорайонних потужностях галузі складає 57%. Окрім Мелітополя плодоовочеконсервні підприємства зосереджені в Полтаві, Царичанці (Дніпропетровська область), Кам'янці-Дніпровській (Запорізька задасть), Знамянці (Кіровоградська область), Ромнах (Сумська область) та ін.

Важливе місце у виробництві плодоовочеконсервної продукції посідають підприємства» які підпорядковані Укоопспілці. Сумарна потужність 135 підприємств і цехів цієї системи .складає понад 707 муб. Найбільша кількість підприємств і цехів цієї системи .складає понад 707 муб. Найбільша кількість консервних заводів і цехів (83) зосереджена у Південно-Західному економічному районі, де концентрується понад 60% загальної потужності підприємств системи Укоопспілки. У Донецько-Придніпровському районі розташовано 40 підприємств і цехів галузі загальною, потужністю в 200 муб. Решта 12 виробництв потужністю понад 64 муб. розміщується у Південному економічному районі.

←Попередня Наступна→
1 2
Сучасна територіальна структура плодоовочеконсервної промисловості україни 4 з 5 на основі 1 оцінок від 1 користувачів