Основні напрямки реформування АПК України

Оцінка
Скачати

  

Основні   напрямки   реформування   АПК   України

ЗМІСТ

 Вступ.

Розділ  I. Сучасний  стан  та  проблеми  розвитку   АПК  України.

1.1. Загальна  характеристика  АПК  України  в  сучасних  умовах.

1.2. Аспекти  формування  ринкових  відносин  в  АПК.

РозділII. Напрямки  реформування  АПК  України  в  умовах  ринкової  економіки.

2.1. Закономірності  розвитку  та  обєктивна  необхідність  організації  нових  господарських  формувань  в  АПК.

2.2. Реформування  виробничих  відносин  в  сільському  господарстві.

2.3. Оцінка  ефективної  діяльності  різних  форм  господарювання  в  АПК.

Розділ  III.  Перспективи  розвитку  АПК  України.

3.1 Шляхи  подолання  кризового  становища  в  АПК.

3.2 Проблеми  розвитку  територіального  АПК  України.

3.3 Інтеграція  АПК  в  світове  господарство.

3.4 Іноземне  інвестування  в  АПК  України , економічні  зв’язки  України.

Висновок   та  пропозиції.

Список  використаної  літератури.

Розділ  I.   Сучасний  стан  та  проблеми  розвитку  АПК  України.

1.1.  Загальна  характеристика  АПК  України  в  сучасних  умовах.

   Сучасний  аграрно-промисловий  комплекс  є  важливим  сектором економіки  України. У  ньому  зосереджена  майже  третина  основних  виробничих  фондів , працює  четверта  частина  населення, зайнятого  у  народному  господарстві , виробляється  понад  20%  валового  суспільного  продукту  та  третина  національного  доходу,  формується  70 %  роздрібного  товарообігу.

 Виробничий  потенціал  аграрної  сфери на  1998р  налічує 41,8% млн га сільськогосподарських угідь,з них 33,2млн га ріллі.

Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту.У Білорусії та Казахстані,наприклад, цей показник становить 13%,в Росії- майже 7%, в Грузії- більше половини, Вірменії,Киргистані та Узбекистані- близько третини.Але економічні можливості аграрного сектора України використовується не повністю.Економічні реформи прловодяться послідовно і поки що не забезпечили підвищення ефективності і продуктивності праці.

Обсяги виробництва продукції ,інвестиції та технологічний рівень сільського господарства знижується.Сподівання на те,що ринкові економічні реформи сприятимуть швидкому пожвавленню економіки, не підтвердились ні в Україні, ні в більшості країн з перехідною економікою.Якщо в цілому по країнах СНД в1996р обсяг валової продукції становив близько 63% від рівня 1990 р.,то в Україні-61%.Сумарне виробництво валової продукції сільського господарства в 1997 р.дорівнює 28,4 млрд.грн.,або 59,1% до рівня 1991 р.У 1998 р. протипопереднього року очікується падіння виробництва на 3%.

Проте не можна не помітити певних позитивних зрушень в аграрному секторі.Багато колишніх колгоспів і радгоспів після реорганізації земельних і виробничих відносин адаптувалось до вимог ринкової економіки.В цих господарствах спостерігається зростання обсягів виробництва. Замість матеріалоємних та трудозатратних впроваджуються високоефективні тахнології, що дозволяють виробляти конкурентоспроможну продукцію для внутрішнього і зовнішнього продовольчого ринку. Не можна однозначно стверджувати, що для цієї категорії підприємств всі питання вирішені. Підтримувати високий рівень господарювання на землі непросто.Є в них претензії до органів виконавчої влади, законодавчих структур стосовно несвоєчасних розрахунків за продану продукцію, нестабільного матеріально-технічного забезпечення,відсутність паритету у міжгалузевих відносинах тощо. Не менш важлива також ринкова орієнтація приватного сектора і, особливо, присадибного господарства населення.

Це призводить до того що втрати сільськогосподарської продукції щорічно складають близько 40% вирощеного урожаю.Сьогодні сільське господарство поряд з іншими галузями знаходиться у стані економічної кризи.За 1995-1999роки виробництво валової продукції сільського господарства скоротилося майже вдвічі.Хронічно не вистачає паливо-мастильних матеріалів,мінеральних добрив,хімічних засобів захисту рослин і тварин.Висока розораність угідь,яка досягла 80%,не завжди обгрунтоване застосуваня мінерільних добрив і хімічних засобів призвели до порушення екологічного стану природних ресурсів та стійкості агроландшвфту:посилюється деградація грунтів,знизилася їх родючість.          

  Значної  шкоди  сільському  господарству  завдала  аварія  на  Чорнобільській АЕС. Вона  призвела  до  забруднення   радіонуклідами  3,5 млн.га  угідь , з  яких  70 тис.га  виведено  з  сільськогосподарського  використання.

     Великі  проблеми  виникли  із використанням  природних  ресурсів Якість  навколишнього  середовища , його  відтворювальний  і  відновлюваний  потенціал  значно  зменшується  з  нарощуванням  масштабів  ресурсовикористання  і  обсягів  забрюднюючих  речовин та  відходів. І  все це  аж  ніяк  не  пов’язане  із  збільшенням  населення   або  підвищенням  його  життєвого  рівня. Навпаки, приріст  населення  падає, а  життєвий  рівень  погіршується. Кризовий  стан, що  склався  в  аграрному  секторі, та  використання  природніх  ресурсів  вимагають  концептуального  визначення  основних  напрямів  та  змісту  аграрної  реформи, взаємоузгодження експлуатації  природніх  ресурсів, сфер  вкладення  капіталу з урахуванням    чисельності  населення  та  майбутніми  потребами  людей.          

       З  розвитком  продуктивних  сил  суспільства  великого  значення  у  збільшені  виробництва  продукції  рослинництва  і  тваринництва  набувають  використання  досягнень  науково-технічного  прогресу, розробка   та  впровадження  високоефективних  науково  обгрунтованих  систем  ведення   сільського  господарства, спеціалізація  та  раціональне  використання  матеріальних, фінансових  і   трудових  расурсів. Процес  відтворення  в  сільському  господарстві   досить  складний  і  залежить  від  природних,  науково-технічних, біологічних, соціальних  та  економічних  факторів. Все  це  вимагає  глибоких  економічних  знань, постійного аналізу, застосування  економічних  законів.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Основні напрямки реформування АПК України 5 з 5 на основі 3 оцінок від 3 користувачів