Реклама що продає

Оцінка
Скачати

Вступ……………………………………………………………………………………………………………………………… […] 3

І. Рекламна діяльність в системі маркетингу………………………………………………………………………….. 4

1.1. Визначення реклами…………………………………………………………………………………………………….. 4

1.2. Функції і результати впливу реклами…………………………………………………………………………… 5

1.3. Можливі цілі реклами …………………………………………………………………………………………………… 7

ІI. Планування маркетингу і реклами на прикладі фірми  "Pібок"………………………………………… 8

2.1. План маркетингу…………………………………………………………………………………………………………… 9

2.1.1. Вплив плану маркетингу на рекламу……………………………………………………………………. 9

2.1.2. Елемент плану маркетингу…………………………………………………………………………………. 10

2.2. План реклами………………………………………………………………………………………………………………. 13

2.2.1. Постановка цілей реклами………………………………………………………………………………….. 13

2.2.2. Рекламна піраміда……………………………………………………………………………………………….. 14

2.2.3. Засоби розповсюдження інформації……………………………………………………………………. 15

2.2.4. Рекламне повідомлення………………………………………………………………………………………. 16

ІII. Приклади деяких вдалих кампаній та рішень…………………………………………………………………. 16

Список використаної літератури……………………………………………………………………………………………. 21

Вступ

Характерною рисою сучасної реклами є надбання її нової ролі внаслідок залучення до процесу управління виробничо-збутової діяльності промислових і сервісних фірм. Суть нової реклами в тому, що вона стала невід'ємною і активною частиною комплексної системи маркетингу і ефективність рекламно-інформаційної діяльності виробника і її відповідність новим вимогам світового ринку.

Поява нових вимог зумовлена, передусім,  структурними змінами світового ринку, «пік» яких припав на 70-і роки, і який триває й досі.  Ці зміни вплинули на маркетингову ситуацію. Різке ускладнення збуту і загострення конкуренції призвели до того, що маркетинг став чинником конкурентної боротьби, не менш важливим, ніж досягнення переваги на ринку шляхом впровадження технічних новин або зниження собівартості продукції. Реклама виявилася практично єдиним інструментом впливу на ринок.

Це твердження стає очевидним, якщо розглянути основні види маркетингової діяльності фірми, які включають практично всі сфери її активності, за винятком технічних операцій пов'язаних безпосередньо з виробництвом, транспортуванням, продажем товарів і т.д.

До основних видів маркетингової діяльності, зокрема,  відносяться:

1. дослідження (споживача, товару, ринку);

2. науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), скоординовані з маркетинговою діяльністю;

3. планування;

4. цінова політика;

5. упаковка;

6. рекламна діяльність;

7. збутова діяльність (робота з штатом товаропросувної мережі, тренінги, контроль, організація спеціальних систем продажу, заходи щодо оптимізації продажу на місцях і т.д.);

8. вироблення систем розподілу товару по збутових точках;

9. міжнародні операції;

10. післяпродажне обслуговування;

Останнім часом конкурентна боротьба ще більш посилилася і у всьому світі підвищилася маркетингова активність, особливо у фірм, орієнтованих на експорт. Все більші матеріальні кошти інтелектуальний потенціал вкладаються в розвиток маркетингової і як наслідок рекламної діяльності.

І. Рекламна діяльність в системі маркетингу

Що ж таке реклама? За твердженням рекламного агентства «Маккой Еріксон інкорпорейтед», що займається розробкою загальнонаціональних кампаній для фірми «Кока-кола», реклама - це «добре переказана правда».

Докладної філософії дотримується і керівництво компанії  «Кока-кола»: «Реклама «КОКИ» повинна являти собою видовище, що доставляє задоволення, свіже для очей і приємне на слух. Вона повинна відображати якість продукту своїми формою і змістом, щоб ви сказали: «Шкода, що мене там немає. Я хотів би пити «КОКУ» разом з всіма цими людьми».

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Реклама що продає 2.4 з 5 на основі 5 оцінок від 5 користувачів