Ринки й економічна ефективність

Оцінка
Скачати

Вступ……………………………………………………………………………… 3

1. Ринки й економічна ефективність……………………………………… 4

1.1. Загальна рівновага і теорія "невидимої руки"……………….. 4

1.2. Взаємодія всіх ринків у загальній рівновазі………………….. 4

1.3. Схема економічного кругообігу………………………………….. 5

1.4. Характерні риси конкурентної загальної рівноваги……….. 8

1.5. Детальний аналіз загальної рівноваги………………………… 10

2 . Ефективність розміщення ресурсів у досконало конкурентній економіці      15

2.1. Ефективність, пов’язана з розподілом ресурсів……………. 15

2.2. Ефективність, конкуренція й економіка добробуту……….. 17

Висновки……………………………………………………………………….. 26

Література

Як невидиме павутиння, ринки факторів виробництва і продуктів пов’язані у систему, яку називають загальною рівновагою. Зовнішні петлі показують потреби і поставки всіх факторів виробництва і вироблених продуктів. Тут мається на увазі не окремий товар або фактор виробництва, а всі різноманітні продукти (кукурудза, медичні послуги, концерти, піцца та ін.), для виробництва яких потрібно багато факторів виробництва (земля, вантажівки, хірурги, студії тощо).

Кожне вироблене благо або фактор виробництва обмінюють на ринку, а рівновага попиту і пропозиції визначає ціну і кількість цього блага. Таке поєднання попиту і пропозиції стається мільйони разів щоденно на всі товари - від рахівниці до тістечок. З графіка 1 бачимо, що верхня петля схеми показує попит і пропозицію на вироблені продукти, а нижня - вирівнює їх з пропозицією та попитом на фактори виробництва. Зверніть увагу, що споживачі потребують створених продуктів і пропонують фактори виробництва. Справді, домашні господарства купують споживчі товари за доходи, зароблені ними завдяки факторам виробництва, які вони постачають. Так само фірми купують фактори виробництва і постачають виготовлені продукти, виплачують факторні доходи й отримують прибутки з виторгу від продажу продуктів.

Отже, є логічна основа для мільйонів визначень ринкових цін та обсягів випуску. Домашні господарства постачають фактори виробництва і потребують продуктів та взаємодіють з фірмами, що прагнуть машинізувати прибутки, перетворюють фактори, куплені у домашніх господарств, у продукти, які й продають домашнім господарствам. Логічна побудова системи загальної рівноваги завершена.

Вивчаючи поведінку індивідуальних ринків, слід дотримуватися такого шляху:

1. Конкурентні попит і пропозиція визначають ціни та кількості товарів на індивідуальних ринках.

2. Криві ринкового попиту виводять з граничної корисності різних товарів.

3. Граничні витрати на різні товари лежать в основі їхніх конкурентних кривих пропозиції.

4. Фірми обчислюють граничні витрати на продукти й отримання граничного продукту від факторів виробництва, а потім вибирають фактори й обсяг випуску, щоб максимізувати прибуток.

5. Ці граничні продукти у грошовому вираженні, підсумовані для усіх фірм, становлять похідний попит на фактори виробництва.

6. Цей попит на землю, працю і капітальні засоби праці взаємодіє з їхньою ринковою пропозицією, щоб визначати такі ціни факторів виробництва, як рента, заробітна плата і процентні ставки.

7. Ціни і кількості факторів виробництва визначають доходи, які й замикають кругообіг і знову потрапляють до пунктів 1 та 2, що допомагає визначити попит на різні товари.

Кожен з цих взаємозв’язків є об’єктом аналізу часткової рівноваги. Цей аналіз виявляє поведінку окремого ринку, домашнього господарства, фірми, вважаючи поведінку всіх інших ринків і решти економіки як задану. Аналіз загальної рівноваги, навпаки, виявляє, як (і наскільки успішно) одночасно взаємодіють усі домашні господарства, фірми та ринкове розв’язання проблем "що", "як" і "для кого".

Зауважте, наскільки цей перелік пунктів логічний: кожний наступний пункт випливає з попереднього. Проте, що виникає першим у реальному житті? Чи існує регулярний порядок, за яким визначають ціни на окремих ринках у понеділок, оцінюють вподобання і переваги споживачів у вівторок, обчислюють витрати фірм у середу та граничні продукти в четвер? Очевидно, що ні. Усі ці процеси відбуваються одночасно.

Але це ще не все. Ці різновиди діяльності не перебігають незалежно, кожна у своїй власній маленькій ніші. Усі вони, зокрема визначення попиту і пропозиції, витрат і переваг, продуктивності факторів виробництва та попиту, насправді є різними аспектами одного одночасного взаємозалежного процесу.

Отже, крива пропозиції для пшениці залежить від обчислення витрат, доцільних обсягів виробництва та визначення заробітної плати, ренти і процента. Справді, можна взяти будь-який із семи пунктів нашого переліку і показати стрілками його причинний зв’язок з кожним іншим пунктом.

Однак взаємозалежність не зводиться до наведених семи пунктів, є також зв’язки між різними продуктами. Наприклад, пропозиція пшениці й попит на неї, пропозиція і попит на землю під пшеницю залежать від попиту на кукурудзяний хліб і вівсяну крупу, від того, скільки людей захоче пожертвувати купівлею продуктів харчування заради інших продуктів, від попиту на землю для сільськогосподарських потреб та інших цілей.

Як невидиме павутиння, ринки факторів виробництва і продуктів пов’язані у систему, яку називають загальною рівновагою. Зовнішні петлі показують потреби і поставки всіх факторів виробництва і вироблених продуктів. Тут мається на увазі не окремий товар або фактор виробництва, а всі різноманітні продукти (кукурудза, медичні послуги, концерти, піцца та ін.), для виробництва яких потрібно багато факторів виробництва (земля, вантажівки, хірурги, студії тощо).

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Ринки й економічна ефективність 2.8 з 5 на основі 6 оцінок від 6 користувачів