Контрольна робота з маркетингу банківської діяльності

Оцінка
Скачати

1. Контрольна  робота

2. з маркетингу банківської діяльності

Тема. Розробка плана маркетингу у складі бізнес-плана банку.

1.

2.

3.

4. ПЛАН

ВСТУП…………………………………………………………….. 2

1. СУТНІСТЬ ПЛАНА  МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ……………………….. 3

2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ……………………. 6

3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ  СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ………………………………………. 8

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………. 11

1. Важливою рисою сучасної банківської системи є організація комерційної діяльності банків на планових засадах. Це зумовлено особливостями сучасної ринкової економіки, в якій спонтанна дія економічних законів органічно поєднується з застосуванням суб”єктами економіки розроблених ними планів.

2. Основним плановим документом для фірм, зокрема для банків, є бізнес-план, а одним з його найважливіших складових елементів систематично й цілеспрямовано працювати над вдосконаленням своєї комерційної діяльності, використовуючи основні елементи маркетингу. Позаяк маркетинг ставить у центр уваги споживача, вся робота сучасного комерційного банку, який використовує принципи й методи маркетингу, спрямована на підпорядкування банківництва      інтересам споживача банківських послуг.

3.

1. Словник-довідник “Банківська справа” пропонує таке визначення поняття “маркетинг” : “Маркетинг – комплексна система організації й збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб споживачів і одержання прибутку на підставах дослідження й прогнозування ринку.” [1,83-84]

2.     За сучасних умов маркетинг є необхідним елементом успішного налагодження підприємницької діяльності в різних галузях. Особливим різновидом маркетингу є банківський маркетинг, який має на меті вирішення наступних завдань :

· встановлення існуючих і потенційних ринків банківських послуг;

· вибір конкретних ринків і встановлення потреб замовника;  

· встановлення довго- й короткотермінових цілей для розвитку існуючих і нових видів послуг;

· запровадження нових видів послуг у практику й контроль банку за реалізацією програми впровадження.      

3. Ефективне подолання всіх цих проблем вимагае від банку розробки  та втілення в життя бізнес-плану, зокрема такого його елементу як план маркетингу. “Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може стикнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Вірно складений  бізнес-план зрештою відповідає на питання — чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу та чи дасть вона прибутку?” [4,32].       

4. У складанні бізнес-плану особисто беруть участь керівники банку.Моделюючи майбутню діяльність банку, вони водночас перевіряють свої задуми. Крім того, до формування бізнес-плану можуть бути залучені експерти.

5. Бізнес-план є перспективним документом, його складають на 3-5 років. Основні показники для першого року роблять  у щомісячній розбивці, для другого року – в щоквартальній і лише починаючи з третього року можна обмежитися річними показниками.         

6. До основних елементів бізнес-плана банку належить план маркетингу, що обов`язково вміщує наступні положення :

7. Схема поширення банківських продуктів, тобто надання послуг, які пропонує даний банк;

8. Ціноутворення, тобто формування цін на банківські послуги;

9. Реклама.

10. Методи стимулювання попиту на послуги даного банку.

11. Формування громадської думки про банк та його комерційну діяльність.

12.Розробляючи план маркетингу, банк намагається знайти відповіді на такі питання :

· Як буде реалізуватися банківський продукт?

· Як буде визначатися відсоток по кредитах, які надає банк?

· Який рівень прибутковості на вкладені кошти банк планує реалізувати?

· Як буде організовуватися реклама й скільки на неї треба виділяти?

· В який спосіб банк домагатиметься зростання клієнтури – за рахунок створення нових філій чи за рахунок пошуку нових форм залучення клієнтів?

· Як буде організовано службу сервіса й скільки на це буде потрібно коштів?

· Як домагатися доброї репутації банку в очах громадськості?

13.Характеризуючи бізнес-план АКБ “Україна”, розроблений на 1997-2000 рр., А.В.Калина та А.А.Кощеєв зауважують, що в ньому  “…визначені стратегічні завдання, вирішення яких зміцнить базу банківського капіталу. Це кардинальне поліпшення процесу кредитування, забезпечення ефективнішого управління кредитним ризиком, підсилення управлінського контролю за операціями банку й діяльністю його філій; наданння клієнтурі різноманітних і високоякісних банківських послуг і розширенння на цій підставі бази фінансово стабільних клієнтів.” [2,46]

14.

15.

16.

17.

1. Структуру плана маркетингу можна зобразити графічно в наступному вигляді :

2.

3.

4.

5.

6.

7.  

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.Як видно з запропонованої схеми, на початку  плана маркетингу звичайно розміщують перелік вихідних показників банківської діяльності, які дозволяють зорієнтуватися в поточній ринковій ситуації. Другий розділ плана маркетингу містить огляд і аналіз поточного становища банка на ринку. На підставі цього аналізу з`ясовують основні небезпеки й можливості, які має організація. Визначення небезпек і можливостей уявляє собою досить складний етап, що вимагає ретельного вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього середовища банку. Чим більше буде визначено небезпек і можливостей, тим менше несподіванок для банка може виникнути під час виконання плана.

20.“Спираючись на цілі, що стоять перед банком, … укладач плану окреслює коло завдань, що конкретизуються у відповідних цілях, на досягнення яких спрямовується план маркетингу. Оптимальний шлях досягнення цих цілей уявляє собою стратегію маркетинга, що є окремим розділом плану. Стратегія маркетингу об`єднує окремі стратегії в області цільових ринків і кожного з елементів комплекса маркетингу…” [3,294-295]

←Попередня Наступна→
1 2
Контрольна робота з маркетингу банківської діяльності 3.7 з 5 на основі 6 оцінок від 6 користувачів