Ділова Українська Мова

Оцінка
Скачати

Повноваження цього доручення не можуть передаватися іншим особам.

Доручення дійсне протягом року, а саме - до 23 серпня 2004 року.

Зразки   особистих доручень:

ДОРУЧЕННЯ

Я, Нестеров Іван Данилович, у зв"язку з хворобою доручаю отримати у касі заводу належну мені заробітну плату за травень 2003 р. своєму синові Несторову Миколі Івановичу за паспортом серії МК № 755327, виданим Київським РВХМУУМВС України у Харківській обл.

Підпис

Дата

підпис

М. С. Супрун

Підпис Нестерова І. Д засвідчую: начальник відділу кадрів

Дата печатка

Доручення

Я, Петренко Іван Васильович,  доручаю  Титаренко Юлії Леонідівні отримати мою стипендію за вересень 2003 р.

 

Генеральний директор ЗАТ „Насіння України"

підпис

О. П. Горошко

Дата

Підпис Петренка І. В. засвідчую: декан фінансового факультету ХДЕУ

печатка

підпис

Підпис

В. І. Грачов

 

12

13

РОЗПИСКА

Розписка - це документ, який підтверджує дію, що відбулася, найчастіше це одержання грошей або матеріальних цінностей від установи (організації, підприємства) або приватної особи. Складається вона довільно, але має містити основні відомості:

найменування виду документа (розписка);

посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка дає розписку;

прізвище, ім'я, по батькові і посада того, кому дається розписка;

перелік того, що передається;

дата;

підпис отримувача.

Одержану суму грошей у розписці указують цифрами, а в дужках прописом (словами). У цьому документі не припускається будь-яких   ви­правлень. Складають розписку в одному примірнику і зберігають нарівні з грошовими і цінними документами.   Іноді в розписці вказують свідків, у присутності яких вона написана.

Наводимо зразки розписок:

РОЗПИСКА

Я, Зарицька Олена Павлівна, отримала від Колосніциної Вікторії Львівни 300 (триста) гривень. Зобов'язуюсь повернути цю суму до 19.01.04р.

ДОВІДКОВО - ІНФОРМАЦІЙНІ   ДОКУМЕНТИ ДОВІДКА

Довідка - це документ інформаційного характеру, що містить опис та підтверджує ті чи інші факти з життя й діяльності установ, організацій, підприємств.

Довідки можуть бути службовими й особистими.

Особисті довідки підтверджують той чи інший юридичний факт. Оскільки текст довідки особистого характеру типовий, то слід використовувати бланки установи чи підприємства, на яких від руки заповнюються тільки індивідуальні реквізити (кому, про що, для подання куди).

Зразки довідок:

Штамп організації

ДОВІДКА

Пан   Коваленко Юрій Леонтійович   працює   викладачем кафедри вищої математики. Його посадовий оклад- 450 грн. на місяць. Видана для подання у відділ субсидій Московського району.

Ректор

Т. X. Гура

 

Дата

Підпис

М. П.

 

РОЗПИСКА

Я, Морозенко Ольга Юріївна, староста 2 групи III курсу фінансового факультету, отримала від лаборанта кафедри українознавства Лутай Ніни Петрівни посібники „Ділове мовлення" для практичних занять у кількості 25 (двадцяти п'яти) штук.

Головний бухгалтер

С. М. Калган

 

06.09.03 р.

Підпис

 

14

15

Штамп організації

ДОВІДКА

Шевченко Надія Олексіївна мешкає в м. Харкові за адресою: вул. Пушкінська, буд. 15, кв. 144, займає загальну житлову площу - 18 кв. м.

В. С. Ткаченко О. О. Устинова

Видано для подання до Дзержинської райдержадміністрації м. Хар­кова.

Начальник ЖЕУ-171 Паспортистка Печатка

Довідки службового характеру, що містять різні відомості про роботу підприємств, організацій, установ, складаються уповноваженими органами або посадовими особами і призначені для вищих органів або керівників підприємств, організацій, установ.

Службова довідка має такі реквізити:

назва виду документа (довідка);

текст, у якому обов'язково зазначається підстава укладання цього документа, прізвище, ім'я, по батькові виконавця, констатація фактів, виявлених при перевірці, рекомендації щодо усунення недоліків. Текст сдужбової довідки має заголовок, наприклад „Про стан техніки безпеки на Харківському моторобудівному заводі „Серп і молот" за 2002 рік";

підпис особи, що здійснювала перевірку;

дата;

печатка.

СЛУЖБОВІ   ЗАПИСКИ

Службова записка - це документ, який використовується для вирішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось завдання

16

чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, виробничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових записок є доповідна та пояснювальна записки.

Службові записки містять такі реквізити:

1) назва структурного підрозділу;

2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка (у давальному відмінку);

3) посада, прізвище, ім'я та по батькові (або ініціали) укладача (у ро­ довому відмінку без прийменника від);

4) заголовок (Службова записка   /Пояснювальна записка/ Доповідна записка);

5) дата;

6) текст: описова частина і пропозиції;

7) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

Наведемо зразки службових записок:

Зразок 1

Деканові фінансового   факультету Грачову В. І.

викладача кафедри українознавства Федоренко Тетяни Миколаївни

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА.

22 грудня 2002 року студенти 1 курсу Максименко Олексій, Полтавець Тетяна, Трегуб Олег брали участь в олімпіаді з української мови імені Петра Яцика, яка проходила у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди. Прошу відзначити цих студентів

Дата

Підпис

17

Зразок 2

Доповідна записка - це документ, в якому викладається інформація про ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану роботу.

 

Відділ маркетингу

Заступнику директора АО „Імпульс" Матвійчуку Г. Г.

начальника   відділу   маркетингу Малюги С. В.

Зразок 1.

Директорові ЗАТ „Сокіл" Афанасенку В. Ю. начальника дільниці №5 Недбаєва Д. В.

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

 

17.03.03р.

27.02.03 р.

 

Прошу виділити 20 березня 2003 р. транспорт для перевезення зразків продукції, що випускається нашим підприємством, для демон­страції на виставці „Технопром - 2003".

Дата

Підпис

25 лютого 2003 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони дільниці №5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Луньов Петро Пилипович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були напідпитку. На зроблені Луньову П. П. зауваження щодо невиконання ним службових обов'язків він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що охоронець Луньов П. П. грубо порушив вимоги інструкції з охорони об'єкта і заслуговує на суворе покарання.

1 2 3 4 5
Ділова Українська Мова 4.8 з 5 на основі 270 оцінок від 270 користувачів