Ділова Українська Мова

Оцінка
Скачати

Ковбасюк Олексій Миколайович працює слюсарем-інструмен-тальником цеху МХ-1 з жовтня 1983 року. За час роботи на заводі виявив себе як кваліфікований фахівець. У травні 1983 р. йому було присвоєно 4 розряд. Роботу виконує якісно, відповідально ставиться до своїх обов'язків. Дисциплінований.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Опанував суміжну професію токаря. З вересня 1999р. навчається на заочному відділенні Харківського політехнічного університету.

Бере участь у житті колективу, входить до складу комісії з охорони праці   та техніки безпеки.

Має шану в колег. Доброзичливий, комунікабельний, увічливий.

Характеристику    видано    для     подання    у    Московський   РВК м. Харкова.

Дата

Директор Харківського тракторного заводу

(підпис)

печатка

С.С.Ющенко.

Зразок атестаційної характеристики.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Степаненко Тетяни Петрівни, вчительки української мови та літератури середньої школи № 31 м. Харкова, 1950 року народження, освіта - вища.

Пані Степаненко Т. П. Працює на посаді вчителя з 1975 року. У 1974 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю " українська мова та література".

З відповідальністю ставиться до роботи. Покладені на неї обов'язки виконує сумлінно. Має високий професійний рівень з питань методики викладання української мови та літератури, організації позакласної роботи, проведення культурно-масових заходів. Бере активну участь у громадському житті школи. Очолює роботу літературного гуртка "Сонячні кларнети".

Постійно підвищує свою кваліфікацію. Неодноразово проходила обласні курси удосконалення педагогічної майстерності.

Користується повагою й авторитетом у членів колективу, серед учнів та їх батьків.

Характеристика призначена для подання до атестаційної комісії з метою розгляду питання присвоєння Степаненко Тетяні Петрівні вищої кваліфікаційної категорії.

Дата

Директор СШ № 31 Голова профспілки

печатка

підпис                 С. П. Кондратенко

підпис                   І. Г. Шуленко

ЗАЯВИ

Заява - це    документ,     в    якому міститься    прохання    або пропозиція.

Заява може адресуватися установі або посадовій    особі.  При її написанні слід дотримуватися такої форми:

назва посади службової особи, до якої звертаються; назва організації, прізвище, ім'я та по батькові до кого звертаються із заявою (у да­вальному відмінку);

прізвище, ім"я по батькові, посада, адреса заявника;

назва виду документа (заява);

текст документа (виклад прохання, пропозиції тощо);

перелік документів, що додаються до заяви із зазначенням кількості сторінок;

дата складання;

підпис автора.

Зразки:

Директорові Херсонського хлібокомбінату № 1 Сартакову В.С.

Черемних Ніни Миколаївни, яка мешкає за адресою: 71134, м. Херсон, пр. Ушакова, 1, кв. 17

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на посаду маркетолога у відділ   збуту. До заяви додаю:

1) трудову книжку;

2) копію диплому;

3) медичну довідку;

4) 3 фотокартки;

5) копію ідентифікаційного коду;

Дата                                                                                       Підпис

ДОРУЧЕННЯ

Директорові   Харківської панчишної         фабрики Сергеєвій А. П. технолога фарбувального цеху Зиманьової Ірини Іванівни

ЗАЯВА

Прошу звільнити мене з посади технолога у зв'язку з переїздом на постійне місце проживання у м. Миколаїв.

Дата

Підпис

Директору   супермаркете „Клас"     Губенку Р. М. продавця гастрономічного відділу Колодіної О. М.

ЗАЯВА

Прошу   надати    відпустку   без   збереження   заробітної  плати    з 10 до 13 лютого 2002 року за сімейних обставин.

Дата

Підпис

Доручення - це документ, за яким організація або окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії. Розрізняють офіційні й особисті доручення.

Офіційні доручення оформляються організацією, підприємством тощо. Вони можуть бути разовими, спеціальними, загальними. Разове доручення видається на виконання разової дії, найчастіше на отри­мання товарно-матеріальних цінностей або грошей у банку. Спеціальне доручення уповноважує службову особу на здійснення однотипних вчинків у межах певного часу, наприклад, представництво в органах суду, здійснення банківських операцій. Загальне доручення засвідчує право здійснення операцій, пов'язаних з управлінням майном. Доручення складаються у таких випадках: на одержання грошей у касі, на одержання якихось матеріально-товарних цінностей, на представництво в органах суду, на розпорядження майном, здійснення банківських операцій.

Особисті доручення передають повноваження однієї особи іншій. Як правило, це доручення на одержання заробітної плати, поштового переказу і т.ін.

При складанні офіційного доручення обов'язковими є такі реквізити:

назва організації, що видає доручення (найчастіше це позначено на бланку або на штампі, проставленому в лівому верхньому куті аркуша);

назва виду документа (доручення);

номер доручення і дата та місце видачі;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається доручення,

назва організації, від якої мають бути отримані товарно-матеріальні цінності;

номер і дата супровідного документа (наряду, рознарядки тощо);

термін дії доручення;

зразок підпису особи, якій видано доручення;

назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей (найчастіше це паспорт);

 

підписи службових осіб, що видали доручення (як правило це підпи­си керівника установи або організації і головного бухгалтера); печатка організації, що видала доручення.

Зразок офіційного доручення:

ДОРУЧЕННЯ

м. Харків

24 серпня 2003 р.

Видане Колісніченку Олегові Семеновичу, що мешкає за адресою: Харків - 15, вул. Гончарівська, буд. 19, кв. 138, у тому, що він уповноважується вести справи від імені ЗАТ „ Насіння України" в усіх державних, приватних і громадських установах, пудприємствах та організаціях, бути представником у правоохоронних органах, господарському суді, органах прокуратури з усіма правами наданих законом позивачеві, відповідачеві, третій особі та потерпілому. Для виконання представницьких функцій ЗАТ „Насіння України" надає Колісніченку О. С. право подавати від імені товариства заяви, укладати угоди, отримувати необхідні довідки та документи, одержувати належне довірителю майно, розписуватися від імені товариства, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з цим дорученням.

1 2 3 4 5
Ділова Українська Мова 4.8 з 5 на основі 270 оцінок від 270 користувачів