Ділова Українська Мова

Оцінка
Скачати

Затверджено на засіданні кафедри українознавства. Протокол №1 від 29.08.2003 р.

ВСТУП

Впроваджений у вищих навчальних закладах курс „Ділове мовлення" покликаний не тільки поновити знання студентів з української граматики, а й опанувати усним та писемним офіційно-діловим стилем мовлення через уміння укладати й оформляти різні документи відповідно до державного стандарту, використовуючи відповідну лексику і термінологію.

Пропоновані методичні рекомендації мають теоретично-практичну спрямованість. Теоретична частина містить основні вимоги до укладання й оформлення документів, практична - спрямована на те, щоб студенти набули навичок укладання конкретних документів, засвоїли правописні норми, правила складання ділових паперів.

ДОКУМЕНТИ   ОСОБОВОГО   СКЛАДУ

АВТОБІОГРАФІЯ

М54             Методичні рекомендації до складання ділових паперів з курсу

"Ділова українська мова" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Г. Г. Гайдамака. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. — 64 с. (Укр. мов.)

Викладено сучасні вимоги до складання та оформлення службових і особистих документів з урахуванням змін державних стандартів. Призначено для студентів економічних спеціальностей.

Автобіографія - документ, що містить опис життя та діяльності особи і складається нею самою. Автобіографія пишеться в довільній формі, проте існують її обов'язкові реквізити (складові частини), а саме.

назва виду документа (автобіографія);

прізвище, ім'я, по батькові автора (у називному відмінку);

дата і місце народження (число, місяць, рік);

відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів);

відомості про трудову діяльність;

відомості про громадську роботу;

сімейний стан і склад сім"ї (батьки, дружина /чоловік, діти);

домашня адреса та номер телефону;

дата складання;

підпис автора.

Усі   відомості в   автобіографі!   викладаються   від   першої  особи,

з

відомості про навчання і роботу викладаються у хронологічній послідовності. Обов'язково вказуються повні найменування навчальми» закладів, в яких автор здобував освіту , і підприємств чи установ, у яки-працював.

Зразок автобіографії.

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Христенко Сергій Григорович, народився 25 грудня 1963 року в селі Ґонтів Яр Валківського району Харківської області. У 1970 році пішов до школи. Закінчив школу у 1980 році.

У 1980 році вступив на факультет обліку і аудиту Харківського державного економічного  університету і закінчив  його     у  1985  році здобувши спеціальність "економіст".

У 1991 році закінчив трирічні державні курси англійської мови, З 1986 по 1992 рік працював бухгалтером розрахункового віддіпу центральної бухгалтерії Харківського моторобудівного заводу "Сарн і молот". З 1993 по 2000 рік працював головним бухгалтером у приватній будівельній фірмі "Техпром - С". З 2002 року працюй» інспектором державної податкової інспекйії у Червонозаводському районі м. Харкова.

Склад сім'ї:

батько — Христенко Григорій Васильович, пенсіонер; мати   - Христенко Софія Миколаївна, пенсіонерка; дружина - Христенко Валентина Тимофіївна, бібліограф Центральної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка;

син - Христенко    Ігор Сергійович, студент факультету менеджменту і маркетингу Харківського державного економічного університету;

дочка  - Христенко Ольга   Сергіївна, навчається   у   восьмому класі школи №88 м. Харкова.

Підпис

22 вересня 2003 р.

РЕЗЮМЕ

Резюме - це документ про особисті, освітні та професійні дані, що складається при прийомі на роботу до комерційних підприємств. Особливістю цього документа є стислість (його обсяг, як правило, не перевищує одного аркуша).

Основними складовими резюме є такі:

назва виду документа (резюме);

прізвище, ім"я, по батькові;

адреса;

телефон;

дата і місце народження;

мета укладання документа;

професійний досвід;

освіта;

сімейний стан;

додаткові відомості;

підпис.

Зразок  заповненого резюме.

РЕЗЮМЕ

Прізвище, ім'я, по батькові:    Шевченко Ніна Петрівна

Адреса: 61120, м. Харків - 120, проспект Перемоги, буд. 51, кв. 36

Телефон: 58-96-94

Дата і місце народження: 10 грудня 1973 р., м. Чугуїв Харківської області.

Мета: робота старшим менеджером

Професійний досвід : 2000 - 2003 рр - менеджер у приватній фірмі МКС. Відповідала за зв'язок із постачальниками, вела кореспонденцію.

1996 - 2000 рр. - бухгалтер    аналітичного відділу    Харківського плиткового заводу. Аналізувала фінансову ефективність угод.

Освіта:

1991 - 1996 рр. - навчання на фінансовому факультеті Харківською державного економічного університету.

Сімейний стан: заміжня, одна дитина (10 років)

Додаткові     дані:   вільно  володію  італійською  мовою  (закінчила трирічні курси ), воджу автомобіль.

Підпис

ХАРАКТЕРИСТИКА

Характеристика - це документ, у якому оцінюються ділові та моральні якості особи. Вона подається при вступі до навчальних закладів, при висуванні на виборні посади, при атестації та в інших випадках. Характеристики видаються адміністрацією підприємства або організації на прохання працівника.

Характеристика складається з таких реквізитів:

1.    Назва  виду документа  (характеристика)  -  угорі   посередині аркуша.

2. Анкетні дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, посада, вчений ступінь і звання, якщо воно є, рік народження (у родовому відмінку), освіта. Ці  дані розташовуються у стовпчик справа.

3. Дані про трудову діяльність (фах, посада, тривалість роботи на підприємстві,  просування по службі,   рівень професійної майстерності). Студенти зазначають, з якого часу навчаються, за яким фахом.

4.  Власне характеристика, у якій зазначають: ставлення до роботи (навчання); підвищення професійного та наукового рівня; стосунки в трудовому (навчальному) колективі; нагороди, заохочення (стягнення).

5. Призначення характеристика

6. Дата складання.

7. Підпис відповідальної  службової  особи, печатка організіціі, Іци

видала характеристику.

Текст характеристики викладається від третьої особи.

Наприклад:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ковбасюка Олексія Миколайовича, слюсаря-інструментальника цеху МХ-1 Харківського тракторного заводу, 1963 року народження, освіта - середня спеціальна.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Ділова Українська Мова 4.8 з 5 на основі 270 оцінок від 270 користувачів