Особливості економічного розвитку Древнього Риму

Оцінка
Скачати

У соціально економічних відносинах Італія VI III вв. до н.е. представляла досить строкату картину. Самими розвиненими з її областей були Етрурія і Кампанія, де процвітали сільське господарство, ремесла і торгівля. Класичне рабство як початок всієї класичної стадії рабовласницької формації склалося в Римі на початку II в. до  Класичне рабство в Древньому Римі пройшло дві основні стадії.

Південна Італія з багатими грецькими містами колоніями по рівню свого розвитку займала друге місце. Лацій з містом Римом, заселений скотарями і землеробами, дуже зручно розташований на перетині важливих сухопутних і річкових шляхів, в VI V вв. до н.е. відставав від своїх високорозвинений сусідів   етруссків і грецьких колоній. Нарешті, в гірських областях Середньої Італії жили племена, що знаходилися на стадії розкладу первісних відносин.

Провідною галуззю господарства більшості населення Апеннінського півострова було землеробство. Родючі грунти в м'який клімат забезпечували високі урожаї в Етрурія, Кампанії, і Апулін. Щільні грунти обробляли за допомогою важких плугів з масивним залізним лемешем (в Етрурії і Аппулії), а рихлі грунти   легкими плугами з невеликим лемешем. Нарівні з плугом широко застосовували мотики для розпушення грунту в ручну.

У найбільш розвинених областях Італії культивували пшеницю, ячмінь, просо, боби, нут; в менш гористих - полбу, ячмінь, боби, ріпу.

Сільськогосподарська Італія відставала в формуванні нового господарського типу від Великої Греції. Аж до III в. до н.е. в Італії, включаючи і етруські міські центри, пануючим типом господарства був селянський наділ, де трудився сам власник, суворий і благочестивий римлянин, і вся його численна сім'я.

До VIII в.до н.е. у всій Італії неподільно панував родовий лад з суспільною власністю на землю. Виникнення етруських і грецьких міст, де склалося ранньо класове суспільство і держава, привело до розкладання громадської і появі зачатків приватної власності на землю.

У VI V вв. до н.е. етруські містах створюються різні ремесла, активізуються торгові операції. Цьому сприяло в чималій мірі наявність корисних копалин, зокрема залізняку, міді, глини, будівельного каменя, корабельного лісу.

У VI IV вв. до н.е., незважаючи на впровадження у виробництво заліза, повсюдно використовувалася бронза. Оборонне озброєння   шоломи, панцирі, наколінники і т.д.   виготовлялося переважно з бронзи, в широкому вживанні були бронзові судини, дзеркала, і різноманітні прикраси.

Самим масовим з ремесел в Італії було керамічне: різноманітний посуд, тара, водопровідні труби, черепиця, будівельні і архітектурні деталі, сирцова цегла, похоронні урни, світильники.

Менше значення мало текстильне ремесло, зв'язки, що довго зберігали з домашнім господарством, однак в IV III вв. до н.е. шерстяні тканини вироблялися вже в особливих майстернях міста Тарента, а льняне полотно і парусне полотно   в місті Тарквінії. Великим ремісничим центром в Лациї був Рим.

Соціальна структура Рима в VI IV вв. до н.е. відрізнялося великою складністю і строкатістю. У римському суспільстві існували три основних типи суспільних структур: родові установи, висхідні до первісності, новий по-громадському селянський сектор і ранньо рабовласницькі відносини. У процесі подальшого розвитку родові установи поступово відмирали, по-громадському селянський сектор зміцнювався, а ранньо рабовласницькі відносини мали тенденції до перетворення в класичне рабство.

Насправді у VI IV вв. до н.е. носіями цих структурних типів виступали класово станові групи патриціїв, клієнтів, плебеїв і рабів. Кожна з  цих груп займала особливе місце у виробництві і в суспільстві, володіючи своїм набором  прав і обов'язків.

На рубежі III II вв. до н.е. в соціально економічному житті Рима сталися глибокі зміни. Патріархальна система рабства до того часу розвинулася в так зване класичне рабство, тобто рабовласницький спосіб виробництва досяг найбільшої зрілості, а римське суспільство загалом набуло рабовласницького характеру.

У IV III вв. до н.е. перехід від патріархального до класичного рабства на території Італії стався в грецьких містах колоніях Південної Італії  і Сицилії. Пануючим розвинене рабство стало в більшості областей Апеннінського півострова тільки у II в. до н.е.

Оформлення класичного рабства в Італії мало всесвітньо історичне значення, так як пізнє це рабство в його італійско-римській формі розповсюдилося по всьому Середземномор'ю і зіграло важливу роль в історичних долях його народів, що населяли.

 Однак сам по собі перехід до класичного рабства знаменував не зміну однієї історичної формації іншої, а лише трансформацію двох стадій розвитку однієї і тієї ж рабовласницької античної формації. Перехід до класичного рабства був глибоким соціально економічним і культурним переворотом в суспільстві, виробництві, образі  життя.

Основні причини цього перевороту корінити не у війнах, а в характері соціально економічних, політичних і культурних змін в римсько-італійському суспільстві. Внутрішня  еволюція суспільно політичних відносин в Римі в IV III вв. до н.е. вела до виникнення нових форм класичного рабства. Концентрація землі в одних руках, поширення приватної власності, розвиток ремесел, торгівлі, грошового обігу, зародження товарного господарства вимагали дешевої робочої сили. Нею всередині країни були в ранній  час плебеї, залежні клієнти, боржники.

Однак боротьба плебеїв з патриціями завершилася забороною боргової кабали, ослабленням залежності  клієнтів; значна частина клієнтів і плебеїв отримала невеликі земельні наділи. Примусити ж працювати вільного землевласника, що добився рівноправності і наділеного дільницею землі, на іншого було важко. Такою робочою силою міг бути тільки позбавлений всіх прав і всякого майна раб, отриманий звідки те ззовні. Звідси посилення агресивності Рима, його нескінченні війни, масове пограбування і поневолення завойованого населення.

Класичне рабство в Римі було закономірним результатом зростання виробництва і соціальної боротьби всередині самого римського суспільства. Війни лише прискорювали цей процес. Основними особливостями класичного рабства були наступні.

←Попередня Наступна→
1 2 3
Особливості економічного розвитку Древнього Риму 2.7 з 5 на основі 3 оцінок від 3 користувачів