Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову

Оцінка
Скачати

Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

Департамент Комп‘ютерних Технологій

Кафедра інформатики

Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову

Лабораторна робота з курсу "Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем" за осінній триместр 1999/2000 н. р. студентів ДКТ-5

Підгорного Свєтослава, Сігаєвої Марини

Викладач: доц. Штерн Ірен Борисівна

Київ 2013

Зміст……………………………………………………………………………… 2

Завдання………………………………………………………………………. 3

Концепція………………………………………………………………………. 3

Тестовий матеріал………………………………………………………… 8

Змістовний опис основних процедур……………………………. 9

Знаходження прийменника……………………………………….. 9

Визначення меж прийменникової конструкції……………. 9

Пошук серед усталених прийменникових……………………

 конструкцій та ідіом…………………………………………………. 10

З‘ясування лексичної категорії головних слів

 у складі "хазяїна" та "слуги"……………………………………. 10

Переклад…………………………………………………………………. 10

Синтез……………………………………………………………………… 11

Алгоритмічна репрезентація………………………………………. 12

Програмна реалізація…………………………………………………. 13

Література…………………………………………………………………… 15

Розробити концепцію автоматичного перекладу прийменникових конструкцій з англійської на українську мову. Зокрема, зазначити особливості такого перекладу для технічних текстів. У навчальних цілях зробити спробу програмної реалізації концепції. Зазначити найактуальніші проблеми, що виникають на етапах теоретичної та практичної реалізації перекладу. Якщо можливо, віднайти шляхи їх подолання. 

Оскільки, прийменник – це службове слово, що вказує на відношення між словами в реченні чи словосполученні, то, зрозуміло, що коректний переклад цих слів можливий лише з врахуванням ролі прийменника. Тому доцільно виділити прийменникову конструкцію, як окрему одиницю перекладу. Під виразом прийменникова конструкція будемо розуміти прийменник із "залежними" від нього словами. При цьому назвемо "хазяїном" – слово чи словосполучення, від яких йде логічний зв‘язок  до прийменника, а "слугою" – слово чи словосполучення, до яких йде зв‘язок від прийменника. Наприклад, у реченні "Клас Choice буде використано при подальшому створенні меню", "хазяїном" є вираз "буде використано, а "слугою" – словосполучення "подальшому створенні". Найуживанішим "хазяїном", як в англійській так і в українській мові, є дієслівникова або іменникова конструкція, а "слугою" – іменникова або займенникова. Першим кроком роботи і є визначення меж прийменникової конструкції. Досить вдалий алгоритм пошуку прийменникових конструкцій наведено у праці Грязнухіної (2). У цій роботі описано принципи пошуку прийменникових конструкцій у російському технічному тексті. Спочатку проводиться пошук "слуги", що значно легше, а потім, спираючись на ознаки та характеристики "слуги" та самого прийменника, проводиться пошук "хазяїна". На жаль, є певні перешкоди для того, щоб застосовувати алгоритм Грязнухіної  до англійського тексту. Зокрема, в англійській мові значно ускладнюється пошук "слуги", оскільки на відміну від російської та української мови прийменник може бути повністю відірваним від прийменникового додатка ("слуги"), та стояти в кінці речення чи інфінітивного звороту.  І тут потрібно враховувати, щонайменше, три випадки, що вимагають такого розташування прийменнику:

1. У кінці прямих та непрямих запитань, якщо вони належать до займенників who (whom), what, which або до прислівника where: What are they talking about? I want to see who it belongs to.

2. Прийменник здебільшого ставиться в кінці означально-підрядних речень, якщо він належить до сполучників whom, which: The poem which you are talking about was written in the war years.

3. Прийменник ставиться в кінці речення з дієсловом-присудком у пасивному стані, якщо підмет відповідає прийменниковому додатку відповідної активної конструкції: This fellow is very much talked about.

"Хазяїн" в англійській мові, навпаки, знаходиться простіше:  загалом він не може бути сильно відірваний від прийменника і займає предприйменникову позицію (в російській мові лише 76% "хазяїв" займають предприйменникову позицію, а інші – постприйменникову, що значно ускладнює їх пошук).

Ще один спосіб знаходження прийменникової конструкції полягає в тому, щоб не відокремлювати  процедуру її пошуку від загального синтаксичного та семантичного аналізу тексту. Тоді, у процесі аналізу за певними алгоритмами буде визначено синтаксичну та семантичну структуру  тексту. Спираючись на таку структуру та враховуючи зазначені особливості англійських прийменникових конструкцій, буде значно легше визначити прийменникову конструкцію й віднайти головне та залежні слова у складі "слуги" і "хазяїна".

←Попередня Наступна→
1 2 3
Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову 3.6 з 5 на основі 17 оцінок від 17 користувачів