Роль організмів в еволюції біосфери

Оцінка
Скачати

                         

                           роль організмів в еволюції біосфери

Створення біосфери , розширення її границь , зміна складу  , збільшення

біогенної  імміграції атомів збалансовувалось з появою життя і

еволюції органічного світу .

  Живі організми з моменту своєї появи в процесі життєдіяльності завжди

міняли нашу Землю.

В результаті життєдіяльності хемосинтизуючи  бактерій  більш 3 млрд.

років тому назад почалося відкладення деяких марганцевих та  залізних

руд, фосфоритів ,сіру .Перші мікроорганізми-пурпурні і зелені бактерії , а

потім синьо-зелені водорості стали пристосовувати вуглекислий газ і

виділяти молекулярний кисень, із якого над Землею створився озоновий

екран . Створення озонового слою створило захист від ультрафіолетової

отрути Сонця ,що є гибеллю для живої речовини , і дозволяє  життю вийти

із води і розводитись на землі .

  Тривалий час зелена речовина проковтнула із атмосфери велику кількість

вуглекислого газу , який в давній час був у сотні раз більше ,чим тепер ,і

водночас збагатило її киснем .У водному середовищу тільки при наявності

бактерій і водоростей міг появитися зоопланктон . Вапнякові скелети

безхребетних –корененіжок , коралів , молюсків – створили осадкові породи .

Відмирання синьо-зелених і червоних водоростей сприяє відродженню

кальцію . Деякі види водоростей і губок спричинило накопичення

кремнезему . Кам’яне вугілля створилось із рослинних залишків, нафта-із

планктону давніх морів та ін .

    Величезне розмноження організмів збільшила біомасу , яка розвивалася

по Землі , заповняла створюючи її біомасою. На Землі в різної сфері в

процесі еволюції створились самі різні біогеоценози , находившись в

постоялому взаємовідношенню друг з другом . Організмам для життя

було необхідно вибирати умови внутрішнього середовища , яку вони в процесі

обміну речовин постійно змінювали . При цьому збільшувалось біогенна

міграція хімічних елементів біосфери.Живі речовини виробляють обмін газів,

сприяють окисленим і відтвореними реакціями . Функція живої речовини

(газова , окисло – відтворююча ) і процес еволюції обумовлено створенню

сучасного природного середовища .

   В процесі еволюції живі організми створювались незалежно від середовища

Перші організми( бактерії , водорості ) були ,як би занурені в харчове

середовище .

Постійно появляються багатоклітинні  організми , менш залежне від

зміни оточуючого середовища , і маючи свою внутрішнього середовища .

Ці багатоклітинні організми мають систему органів , регулюючи життєві

процеси : харчування і травлення , газообмін і регуляцію      

    

 

 

   

                     

 

 

4

 поживних  речовин. Через нервову систему здійснюються зв’язок організму із

зовнішнім середовищем .Тому розвиток нервової системи , мозкам тварин ,

сприяла їх орієнтації , рухом  в середовищі і створення складних  форм

поведінки. По мірі еволюції розростала швидкість передачі {міграції} речовин

і енергії в живу природу у створивши біогеоценозах .

   Значною зміною потерпала біосфера після появи людини на Землі. Бурний

розвиток промисловості , науки та техніки за геологічний малий відрізок

часу сприяла значним прискореною біогенною міграцією елементів в біосфері .

   

           

5

                      порушення людиною природніх закономірностей                       

Всесвітня історія свідчить о том , що людство не завжди вміло використовувало

находячи  в її користуванню види енергії . Людина вела опустошаючи

війни, неправильно а й коли приступно відносилась к природі .Не знав

багато закономірностей природи , людина не усвідомлювала пагубних

причин своєї “перемоги” над природою .

    Багато держав старого світу загубили свою велич, а деякі(Хорезм ,

деякі країни Південної Африки) зовсім зникли в результаті тваринного

відношенню к землі  . Нищачи ліса породжує сухість , розпилення та

ерозію  землі . Ліс задержує вітри і паруванням води пом’якшує

клімат .Разом з тим ліс вповільнює розтавання снігу , і вода(сніг)

повсякчас пом’якшує поля . Це дає змогу в річках залишити постійний струм

води і у весну не може бути наводнення.Особливо потрібні  ліса у горах .

Переплетені корні дерев оберігають землю від розмиву , задержують потоки .

    Знищення лісів привело до того , що ,наприклад ,у Франції в 18 столітті було

17 млн. га лісу ,у19 столітті 8 млн.га. В о стальні роки знищуються найбільш

ціні тропічні ліса . В Латинській Америці вже знищено 2/3,в Африці ½ лісів.

За 30 років Земля лишилась приблизно половину лісу ,кожний день вирізають

10-20млн. га . Наслідки вирізання лісів – наводнення ,грязьові потоки з гір,

ерозія , зміна клімату –причина у всіх країнах.

     Одностороння зміна в природі приводить до жахливих залишків .Структуру

водосховищ збільшує ґрунтову воду і тим самим створює гибель лісів .

Засуха верхових боліт веде до омиленню річок та сушіння лісів .

     З давніх часів на нашій землі ліса мали велике захисне значення. Так у

Велику Вітчизняну війну вони служили хованням для партизанів .

     Дія людини приводить до скороченню запасів чистої води . Промислові

підприємства , користуючи водою , інколи спускають в річки та озера

відходи , отруйні та небезпечні для рослин , тварин та людини .

По цій причині більшість водосховищ не завжди можуть жити риби та рослини.

    Заводи , фабрики , автомашини літаки забруднюють атмосферу, поглинають

велику кількість кисню і виділяють небезпечні гази . При користуванню атомної

енергії в біосферу попадають радіоактивні випромінювання .

    Урбанізація і добування корисних копалин зменшує площу лугів і лісів ,

відновлюючи відношенню кисню і вуглекислого газу в повітрі.

6

     Промислові спорудження при добуванню корисних копалин обсягають

територій в млн. га .Відходи промислу вводять міграцію небезпечного відношенню ,

отруюють воду , повітря , землю . Засмічування води рік , впадає у море , отруює

його тварин і рослинний світ . Тонка плівка нафти від транспорту ,яка покриває

поверховість океану , визиває  гибель планктону , і тим самим порушується

 газообмін з атмосферою ,до неї поступає менше кисню .

     Випробування атомних бомб і безвідповідальне відношення к відходом

←Попередня Наступна→
1 2
Роль організмів в еволюції біосфери 3.8 з 5 на основі 22 оцінок від 22 користувачів