Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

Оцінка
Скачати

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”

Реферат

Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням і станом водних систем.

Виконав студент ФПрН3

Шестопал Руслан

Київ 1999

Мінералізація……………………………………………………………………………… 2

Електропровідність………………………………………………………………….. 2

Температура………………………………………………………………………………. 3

Зважені речовини (грубодисперсні домішки)………………………… 3

Органолептичні спостереження……………………………………………… 4

Водневий показник рН……………………………………………………………… 6

Окисно-відновний потенціал (Eh)……………………………………………. 8

Кислотність………………………………………………………………………………… 8

Лужність……………………………………………………………………………………… 9

Кисень………………………………………………………………………………………… 9

Кальцій……………………………………………………………………………………… 11

Магній……………………………………………………………………………………….. 11

Кремній…………………………………………………………………………………….. 12

Вуглець…………………………………………………………………………………….. 13

Азот загальний ……………………………………………………………………….. 14

Сума мінерального азоту……………………………………………………….. 14

Фосфор загальний………………………………………………………………….. 17

Література:……………………………………………………………………………….. 19

Мінералізація

Сумарний вміст всіх знайдених при хімічному аналізі води мінеральних речовин; звичайно виражається в мг/дм3 (до 1000 мг/дм3) і (більш 1000 мг/дм3)[1].

Мінералізація природних вод, що визначає їхню питому електропровідність, змінюється в широких межах. Більшість рік має мінералізацію від декількох десятків міліграмів у літрі до декількох сотень. Їхня питома електропровідність варіює від 30 мкСм/см до 1500 мкСм/см. Мінералізація підземних вод і солоних озер змінюється в інтервалі від 40-50 мг/дм3 до 650 г/кг (щільність у цьому випадку вже значно відрізняється від одиниці). Питома електропровідність атмосферних осадів (із мінералізацією від 3 до 60 мг/дм3) складає 20-120 мкСм/см [2].

 Багато виробництв, сільське господарство, підприємства питного водопостачання пред'являють визначені вимоги до якості вод, зокрема, до мінералізації, тому що води, що містять велику кількість солей, негативно впливають на рослинні і тваринні організми, технологію виробництва і якість продукції, викликають утворення накипів на стінках котлів, корозію, засолення грунтів.

Класифікація природних вод по мінералізації [1].

Категорія вод

 Мінералізація, г/дм3

 Ультрапрісні

 < 0.2

 Прісні

 0.2 - 0.5

 Води з підвищеною мінералізацією

 0.5 - 1.0

 Солонуваті

 1.0 - 3.0

 Солоні

 3 - 10

 Води підвищеної солоності

 10 - 35

 Ропи

 > 35

Відповідно до  гігієнічних вимог до якості питної води сумарна мінералізація не повинна перевищувати розміри 1000 мг/дм3. За узгодженням з органами санепіднагляду для водопроводу, що подає воду без відповідної обробки (наприклад, з артезіанських свердловин), припускається збільшення мінералізації до 1500 мг/дм3) [1].

Електропровідність

Електропровідність - це чисельне вираження спроможності водяного розчину проводити електричний струм. Електрична провідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей і температури. Природні води являються в основному розчинами сумішей сильних електролітів. Мінеральну частину води складають іони Na+, K+, Ca2+, Cl-, SO42-, HCO3-. Цими іонами й обумовлюється електропровідність природних вод. Присутність інших іонів, наприклад, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Al3+, NO3-, HPO4-, H2PO4- не сильно впливає на електропровідність, якщо ці іони не містяться у воді в значних кількостях (наприклад, нижче випусків виробничих або господарсько-побутових стічних вод). За значеннями електропровідності природної води можна приблизно судити про мінералізацію води за допомогою попередньо встановлених залежностей [2].

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження 2 з 5 на основі 4 оцінок від 4 користувачів