Контрольна робота з курсу "Кримінально-процесуальне право"

Оцінка
Скачати

Правова культура слідчого чи судді зовсім не зводиться до їх професійної майстерності. Це ще й глибока повага  людини, її прав та інтересів, високе почуття законності. Якщо ж окремі слідчі та судді виправдовують незаконність тієї чи іншої дії або рішення посиланнями на “доцільність”, зневажливо відносяться до прав громадян з мотивів “нешкідливості незначного” обмеження інтересів особи та допускають інші порушення, що витікають від їх недостатньої правової культури, то навіть такі істотні процесуальні гарантії, як конституційні принципи судочинства, прокурорський нагляд в кримінальному процесі і нагляд вищестоящих судів за судовою діяльністю нижчестоящих можуть виявитися безсилими і завдання правосуддя по кримінальній справі не будуть виконані.

2. Підстави для відводу і самовідводу слідчого, прокурора, судді та інших учасників процесу

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві, передбачено главою четвертою КПК України.

Так, підставами для відводу слідчого і особи, яка проводить дізнання, є випадки:

1. Коли вони є потерпілими, свідками, цивільними позивачами, цивільними відповідачами або родичами кого-небудь з них, а також родичами обвинуваченого;

2. Коли вони брали участь у справі як експерти, спеціалісти, перекладачі, захисники або представники інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

3. Коли вони або їх родичі заінтересовані в результатах справи;

4. При наявності інших обставин, які викликають сумнів у їх об’єктивності (ст. 60 КПК).

Заява про відвід або самовідвід  слідчого і особи, яка провадить дізнання, подається прокуророві, який розглядає і вирішує її протягом двадцяти чотирьох годин.

У статті 54 КПК України передбачені обставини, які виключають участь судді у розгляді справи. Ці ж правила стосуються і прокурора. Отже, рокурор не може брати участі в розгляді кримінальної справи:

1) Якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь з них, а також родичем слідчого, особи, яка провадила дізнання, обвинувача або обвинуваченого;

2) Якщо він брав участь у даній справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка провадила дізнання, слідчий, обвинувач, захисник або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

3) Якщо він особисто або його родичі заінтересовані в результатах справи;

4) При наявності інших обставин, які викликають сумнів в об’єктивності прокурора.

Проте коли прокурор брав участь у проведенні попереднього слідства в справі, у розгляді справи в суді першої інстанції, в касаційному порядку чи в порядку нагляду, то ці обставини не можуть бути підставою для відводу(ч.1 ст.58 КПК).

Питання про відвід прокурора на попередньому слідстві вирішує вищестоящий прокурор, а в суді – суд, який розглядає справу, відповідно до правил, передбачених частинами 1 і 2 статті 57 КПК. Якщо справа розглядається суддею одноособово, він одноособово вирішує питання про відвід прокурора.

Суддя або народний засідатель не може брати участі в розгляді кримінальної справи:

1. Якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь з них, а також родичем слідчого, особи, яка провадила дізнання, обвинувача або обвинуваченого;

2. Якщо він брав участь у даній справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка провадила дізнання, слідчий, обвинувач, захисник або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

3. Якщо він особисто або його родичі заінтересовані в результатах справи;

4. При наявності інших обставин, які викликають сумнів в об’єктивності судді або народного засідателя.

У складі суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть бути особи, які є родичами між собою (ст.54 КПК).

Суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в касаційному порядку чи в порядку нагляду, а так само брати участь в новому розгляді справи в суді першої інстанції в разі скасування вироку або ухвали про закриття справи, постановлених з його участю(ч.1 ст. 55 КПК).

Суддя, який брав участь у розгляді справи в касаційному порядку, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої інстанції або в порядку нагляду, а так само в новому розгляді справи в касаційній інстанції після скасування ухвали, постановленої за його участю(ч.2 ст. 55 КПК).

Суддя, який брав участь у розгляді справи в порядку  нагляду, не може брати участі в  розгляді  тієї  ж  справи  в  суді  першої інстанції і  в касаційному  порядку,  а  так  само  в  повторному розгляді справи  в порядку  нагляду,  якщо  постанову (ухвалу), винесену з його участю, скасовано(ч.3 ст. 55 КПК).

Суддя, який брав участь у розгляді справи в судовій колегії в кримінальних справах  Верховного  Суду  України,  що  діяла як суд першої, касаційної або наглядної інстанцій, не може брати участі в розгляді  цієї справи на Пленумі Верховного Суду України. Проте участь у розгляді справи на Пленумі не є  перешкодою  для  участі  судді  у розгляді  тієї  ж  справи  у складі судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України (ч.4 ст.55 КПК).

При наявності вищезгаданих обставин суддя і народний   засідатель  зобов'язані  заявити самовідвід.  На  цих  же  підставах  відвід  судді  або  народному засідателю    може    бути   заявлений   прокурором,   громадським обвинувачем,  підсудним,  захисником,  громадським  захисником,  а також  потерпілим  і  його  представником,  цивільним  позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками (ст.56 КПК).

Заяви про  відвід  подаються  до  початку  судового слідства. Пізніша заява про відвід допускається у  випадках,  коли  підстава для відводу стала відома після початку судового слідства.

Порядок вирішення заявленого відводу судді або народному засідателю передбачено статтею 57 КПК України.

Відвід, заявлений судді або народному засідателю, вирішується іншими суддями без судді, якого відводять. Суддя, якого відводять, має право  дати  пояснення  з  приводу  заявленого  відводу.  При рівності голосів суддя вважається відведеним.

1 2 3 4 5
Контрольна робота з курсу "Кримінально-процесуальне право" 5 з 5 на основі 21 оцінок від 21 користувачів