Форми і методи наукового пізнання: системний підхід як метод пізнання світу

Оцінка
Скачати

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”

Реферат:

Форми і методи наукового пізнання:

Системний підхід як метод пізнання світу

Виконав студент ФПрН-3

Шестопал Руслан

Київ 1999

Вступ……………………………………………………………………………………………………………………………… […] 3

ПОНЯТТЯ «СИСТЕМНИЙ ПІДХІД» і «СИСТЕМА»……………………………………………………………………………… 3

сИСТЕМОтворчі ЧИННИКИ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Зовнішні  системотворчі чинники……………………………………………………………………………………………………… 6

Внутрішні системотворчі   чинники…………………………………………………………………………………………………… 7

Штучні системотворчі чинники………………………………………………………………………………………………………….. 7

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СИСТЕМ…………………………………………………………………………………………………………….. 8

Виникнення……………………………………………………………………………………………………………………………… […] 8

Система як ціле…………………………………………………………………………………………………………………………………&# […] 9

ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ………………………………………………………………………………………………………………………. 10

СВІТ У СВІТЛІ СИСТЕМНИХ УЯВЛЕНЬ…………………………………………………………………………………………….. 11

Системність неорганічної природи………………………………………………………………………………………………….. 11

Системність живої природи……………………………………………………………………………………………………………….. 13

ВИСНОВОК………………………………………………………………………………………………………………………………& […] 14

Література……………………………………………………………………………………………………………………………… […] 15

У наш час відбувається небачений прогрес знання, що, з одного боку, призвів до відкриття і накопичення множини нових фактів, зведень із різноманітних галузей життя, і тим самим поставив людство перед необхідністю їхньої систематизації. З іншого боку, прогрес знання породжує  складності його освоєння, виявляє неефективність ряду методів використовуваних у науці і практиці. Крім того, проникнення в глибини Всесвіту і субатомний світ, якісно відмінне від світу сумірного з вже визначеними  поняттями й уявленнями, викликало у свідомості окремих вчених сумнів у загальній фундаментальності законів існування і розвитку матерії. Нарешті, сам процес пізнання, що набуває форму більш перетворюючої діяльності, загострює питання про роль людини як суб'єкта в розвитку природи, про сутність взаємодії людини і природи, і в зв'язку з цим, про виробку  нового розуміння законів розвитку природи і їхньої дії.

Річ в тім, що перетворююча діяльність людини змінює умови розвитку природних систем, і тим самим сприяє виникненню нових законів, тенденцій їх спрямування.

У ряді досліджень в галузі методології особливе місце займає системний підхід і в цілому «системне спрямування”. Саме системне спрямування й диференціювалося, розділялося на різноманітні напрямки: загальна теорія систем, системний підхід, системний аналіз, філософське осмислення системності світу.

Існує ряд аспектів всередині методології системного дослідження: онтологічний ( чи системний у своїй сутності світ, у якому ми живемо?); онтологічно - гносеологічний ( чи системне наше знання і чи адекватна його систематизація системності світу?); гносеологічний ( чи є системним процес пізнання і чи є межі системному пізнанню світу?); практичний ( чи системна перетворююча діяльність людини?) [1].

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Форми і методи наукового пізнання: системний підхід як метод пізнання світу 4.2 з 5 на основі 12 оцінок від 12 користувачів