Учбова програма

Оцінка
Скачати

Учбова програма з курсу  “Основи економіки” ,

 що розрахована для 11-го класу на 35 годин –

затверджена Міністерством освіти та

культури України.

Лента лицом вверх: Затверджено

Учбова програма з курсу  “Основи економіки” розрахована на 35 годин.

                                                                11 клас

Мета : Ознайомити учнів із основними економічними явищами та економікою вцілому, її основними термінами і завданнями. Дати їм загальне уявлення про економічні сфери, об’єкти та суб’єкти, а також, основної економічної орієнтації.

1. Предмет і метод економіки.

2 год.

2. Загальні основи суспільного виробництва.

Ø Фактори виробництва. Праця. Робоча сила.

Ø Економічна система.

Ø Потреби суспільства. Економічні інтереси.

Ø Проведення вікторини та цікавих ігор.

5 год.

3. Товарна форма суспільного виробництва.

Ø Виробництво.Основні риси товарного виробництва.

Ø Підприємство та його економічна діяльність.

Ø Домогосподарства в економічній системі суспільства.

Ø Поняття про підприємництво.

3 год.

4. Гроші.

Ø Суть грошей.

Ø Історія виникнення грошей та їхні основні економічні концепції.

Ø Призначення грошей вцілому.

Ø Функції грошей.

3 год.

5. Капітал та його кругооборот.

Ø Основна сутність капіталу.

Ø Нагромадження капіталу.

Ø Кругооборот капіталу підприємства.

3 год.

6. Ціна та ціноутворення.

Ø Ціна.Її економічне значення.

Ø Основні фактори впливу на ціну.

Ø Ціна виробництва.

Ø Поняття ціноутворення.

3 год.

7. Ринок.

Ø Економічна суть та значення ринку.

Ø Ринкові відносини.

Ø Попит та пропозиція. Ринкова рівновага.

Ø Основні моделі ринків.Конкуренція.

Ø Економічна поведінка суб’єктів ринкової системи.

5 год.

8. Проведення контрольного заняття по темам №4 -- №7.

1 год.

9. Основні соціально-економічні системи та їх еволюція.

Ø Економічна система капіталізму.

Ø Економічна система монополістичого капіталізму.

Ø Економічна система соціалізму: теорія та практика.

Ø Система змішаної економіки.

Ø Сучасний стан економіки в Україні. Головні її аспекти.

Ø Самостійна робота з періодичними виданнями на тему “Сучасний стан економіки в Україні”.(написання та розгляд рефератів).

6 год.

10. Світове господарство.

Ø Світове господарство: його суть та основні риси .

Ø Міжнародна торгівля.Її види.

Ø Економічні аспекти глобальних проблем.

Ø Написання та розгляд реферату на тему “Сучасні основні тенденції міжнародної торгівлі”.

4 год.

11. Робота зі словником в структурі вивчання курсу.

Інформаційно-методичне забезпечення до вивчання курсу Основи економіки”:

v Гайдуцький П., Подолова О. Сучасний стан економіки України. // Економіка України.—1998,--№5.

v Гальчинський А. С., Єщенко П.С. Основи економічної теорії: Підручник.—К.: Вища шк., 1995 р.

v Економіка./ За ред. С.В. Степаненка.- К.: КНЕУ, 2000 р., 292 с.

v Економічна інциклопедія. Політична економія.—М.: Рад. енцикл., 1992 р.

v Закон України “ Про зовнішньоекономічну діяльність”. // Відомості Верховної Ради України.—1992 р.

v Міжнародні економічні відносини./ Керівник А.С.Філіпенко.—К.: Либідь, 1997 р.

v Мочерний С. Основи економічних знань.—К.: Феміна, 1995 р.   

v Основи економіки. І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко.-К.: Зодіак,--ЕКО, 1995р.,240с.

v Основи економічної теоріїї: політекономічний аспект / За ред. Г. Н. Климка.—К.: Вища шк., 1994 р.

v Основи економічної теорії./ За ред. С.В. Мочерного.—Тернопіль: АТ “ТАРНЕКС”, 1993 р.

v Політична економія: Підручник / За ред. В.А. Мєдвєдєв.—М.: Політіздат, 1998 р.

v Словник підприємця./ За ред.О.П.Меркулова.—К.: Техніка, 1992 р.

Тарабакін Ігор та Мулик Сергій

                                                                                                       спец. 6108 – 1гр.

Учбова програма 4.5 з 5 на основі 6 оцінок від 6 користувачів