Дослідження харчування

Оцінка
Скачати

Подпись: Енергія (калорії)
Харчовий статус для енергії та ін-ших важливих нутрієнтів це різниця (В) між вжитим (J) та виведеним або витраченим (О)
В=J-О
Коли ця різниця негативна харчо-вий статус моє тенденцію до знижен-ня аж до виснаження досліджуваного нутрієнта, проте це може бути адап-тивне зниження внаслідок підвище-них втрат.
Коли різниця позитивна харчовий статус моє позитивну тенденцію: ну-трієнти можуть накопичуватись в ор-ганізмі і деякі з них можуть стати ток-сичними.
Методи вимірювання калорій (енергії їжі) відрізняються від методів дослідження інших нутрієнтів. Вимірювання енергетичного балансу технічно складне і використовується лише в спеціалізованій дослідницькій лабораторії. Використання енергії досліджується методом калориметрії. Найчастіше це непряма калориметрія – тривале вимірювання поглинання кисню і продукції вуглекислого газу.

(Пряма калориметрія вимірює віддачу тепла досліджуваним в спеціальній ізольованій кімнаті. Існує лише два таких калориметра для дослідження людини, які знаходяться в Британії) Це технічно складне дослідження, які обмежує рух суб’єкта.

З іншого боку енергію вживаної їжі можна дослідити хімічно, так як енергетична цінність їжі представлена в таблицях, це тільки середнє число.

Інший шлях оцінки енергетичного балансу – спостереження за змінами маси тіла. Одержання або втрата тілом більше 6000-7000 ккал, відповідно, збільшує або зменшує масу на + або – 1,0 кг. Найбільший перепад ваги спостерігається в жировій тканині, де змінюється вміст води, і менший в м’язах. Щоб виявити зміну маси тканини, вона повинна бути більше 1 кг, так як навіть при точному зважуванні і постійному режимі вага здорової людини змінюється протягом дня і щодня. Таким чином техніка зважування є неточною.

Рекомендовані стандарти маси тіла залежно від росту для дорослих подано в статті “Діагноз і фактори ризику ожиріння”.

Подпись: Вимір ваги
Використовують ричажні ваги. Най-кращі ваги не дуже портативні, адже вони важкі. Пацієнт ставиться на одну половину ваг, а на іншу ставлять стан-дартні грузи (пацієнт тільки в легкому нижньому одязі) Бажано не їсти, не пити багато перед зважуванням. Стоя-ти треба обома ногами, нічого більше не чіпаючи. Як зважувати малих дітей описано в книжці Valman HB. The First Year of Life. London, BMJ, 1988:55
Непросто зважувати спотворених або паралізованих людей. Дуже хворі, прикуті до ліжка люди не можуть бути зважені, якщо вони не знаходяться в спеціальних ліжках, призначених для вимірювання ваги тіла. Найлегше зважувати пацієнтів, що можуть вільно рухатись – це просто і забирає мало часу. Але в лікарні пацієнт часто обмежений ліжком, наприклад, з крапельницею або гіпсом – в чьому випадку втрата тканини може бути виявлена вимірюванням обхвату руки: товщини шкірної складки. Вимірювання обхвату руки – лише етап дослідження, проводиться навколо лівої руки (бажано) на середній відстані між кінцем акроміона і олекраноном. Площа включає в себе м’язи і підшкірну клітковину, що оточують плечову кістку. Найкраще проводити вимірювання товщини шкірної складки в серединній зони тріцепса на однаковій відстані від акроміона і олекранона, та в надлопатковій зоні на 1 см нижче нижнього кута лопатки. Існують рекомендовані стандарти шкірних складок в цих місцях.

Товщину шкірної складки над тріцепсом можна використати для обчислення серединного обхвату м’язів руки, який вираховується по формулі:

обхват руки – π * товщина шкірної складки (мм)

Подпись: Рекомендовані стандарти серединного обхвату руки (мм)

Вік	Чоловіки
центілі	Жінки
центілі
	50-й	10-й	5-й	50-й	10-й	5-й
19-24	308	272	262	265	230	221
25-34	319	282	271	277	240	233
35-44	326	287	278	290	251	241
45-54	322	281	267	299	256	242
55-64	317	273	258	303	254	243
65-74	307	263	248	299	252	240

Рекомендовані стандарти товщини шкірної складки над тріцепсом (мм)

Вік	Чоловіки
центілі	Жінки
центілі
	50-й	10-й	5-й	50-й	10-й	5-й
19-24	9.5	5	4	18	11.5	10
25-34	12	6	4.5	21	12	10
35-44	12	6	5	23	14	12
45-54	12	6	6	25	16	12
55-64	11	6	5	25	16	12
65-74	11	6	4	24	14	12

Рекомендована денна середня кількість калорій для популяційних груп в Об’єднаному Королівстві 
(DHSS, 1981)

Вік	Чоловіки
(ккал/день)	Жінки
(ккал/день)
1	1200	1100
2	1400	1300
3-4	1560	1500
5-6	1740	1680
7-8	1980	1900
9-11	2280	2050
12-14	2640	2150
15-17	2880	2150
Молоді люди*	2510++	2150++
Середній вік+	2400++	190++
Більше 75	2150	1680
* чоловіки 18-34, жінки 18-54. + чоловіки 35-74, жінки 55-74, ++ вели-чина для людей, що ведуть сидячий спосіб життя: енергетична потреба вища, якщо вища фізична активність
До оцінки дійсної зміни маси або коли масу не можна виміряти, приблизний рівень енергетичного балансу можна одержати, вирахувавши за меню калорійність вжитої за день їжі і порівнявши цю величину з рекомендованою даною кількістю, опублікованою DHSS.

Рекомендований денний рівень енергії – це середній рівень енергетичної потреби за робочий день для підгруп британців різного віку і статі. Потреба в енергії може значно змінюватись в кожній з груп. Індивідуальна енергетична потреба знаходиться в межах 50-150% від середньої.

Не існує біохімічних тестів, які надійно показують рівень енергетичного балансу. Ацетон з’являється у видихуваному повітрі людей, котрі постяться більше 12-ти годин, підвищується концентрація β-гідроксибутирату в рідинах тіла, але це не може бути використано для виявлення рівня енергетичного дефіциту.

Визначення білкового статусу включає: загальний білок тіла і вісцеральний білок.

Загальний білок тіла (переважно м’язи) можна оцінювати різними шляхами (перші два, приведені нижче, науково-дослідницькі експерименти).

1) Загальний азот тіла можна виміряти in vivo активацією нейтронів з одночасним підрахунком γ-променів (енергій 10,8 МеВ), що утворюються з азоту. Загальний балок тіла = N*6,25.

2) Загальний калій тіла можна виміряти по γ-випромінюванню 40К (0,012% від загальної кількості К в організмі) від всього організму. В основному К міститься внутрішньоклітинно. Його кількість пропорційна кількості протеїнів.

3) Відношення маси тіла до росту відображає загальний білок.

4) Загальний білок можна також оцінити за величиною серединного обхвату м’язів руки (серединний обхват руки – π * товщину шкірної складки над тріцепсом).

5) Біохімічну оцінку м’язової маси можна дати за добовим вмістом креатиніну в сечі, так як креатинін – це метаболіт обігу м’язового креатину. 1г креатиніну/день утворюється з близько 20 кг м’язів, але сечовий креатинін має значні коливання з дня на день і вміст його дуже підвищується після вживання м’яса або фізичних вправ.

Подпись: Перевірка харчових звичок пацієнта.
В щоденній практиці коротка перевірка звичок пацієнта щодо їжі – це корисний і показовий метод.
1.	Чи хороший у вас апетит?
2.	Яку кількість їжі ви вживаєте?
3.	Щоб ви змінили в своєму харчуванні – тип їжі чи її кількість?
4.	Ви дотримуєтесь дієти?
5.	Чи є якась страва, яку ви не можете їс-ти, бо вона вам не до смаку?
6.	Ви втрачаєте чи набираєте масу?
7.	Яка у вас звичайно головна страва дня?
8.	Чи вживаєте ви м’ясо/фрукти/жирне м’ясо/сіль і т.д.?
9.	Який сорт хліба ви їсте?
10.	Які алкогольні напої ви вживаєте, їх кількість за тиждень/день?
11.	Що ви їсте на обід і ланч?
12.	Чи вживаєте ви вітаміни в табл.?
Вісцеральний протеїн інколи непропорційно зменшується при дефіциті білка, що особливо добре простежується при квашиоркорі. Спостерігається ожиріння печінки, атрофія слизової оболонки кишок та підшлункової залози, порушення функції лімфоцитів. Звичайними пробами вимірюють концентрацію в плазми альбуміну або трансферину, білків, синтезованих в печінці. Концентрація альбуміну плазми завжди помірно зменшується при інфекційних реакціях і тим більше при цирозі печінка і нефротичному синдромі. Концентрація трансферину підвищується при дефіциті заліза.

Інші нутрієнти.

Інші нутрієнти антропометричних даних при недостатності не змінюють. Недостатність вживання можна запідозрити, оцінюючи дієту, або виявити спеціальними біохімічними пробами.

Дослідження вживання їжі.

В розробленні дієти і огляді харчування використовуються 4 типи методів. Надійність їх залежить в першу чергу від уваги до деталей і знань про харчування людини, що проводить дослідження, і вже потім від обраного методу.

1) Історія харчування – “Що ви їсте протягом звичайного дня?”. Це добрий метод в руках спеціаліста. Що веде розмову з пацієнтом. Використовуються моделі страв, чашки, тарілки, ложки для оцінки розміру порцій.

2) 24-годинне відновлення. “Скажіть, що ви їли і пили протягом останніх 24 годин. Можливо, що негативні реакції в пацієнта (наприклад, слабкість) виникали внаслідок вживання якоїсь страви.

3) Щоденник їжі – “Напишіть все, що ви будете їсти та пити (і вкажіть об’єми) в неступні 3-7 днів.

←Попередня Наступна→
1 2 3
Дослідження харчування 3.8 з 5 на основі 6 оцінок від 6 користувачів