Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль"

Оцінка
Скачати

                  Депозитні  операції

 -  підписується  депозитний договір  встановленого  зразку (додаток № 4) ;

     депозитний договір передбачає укладання додаткових угод при зміні  умов  депозитного договору ;

 -  готується розпорядження сектору  обліку  про відкриття депозитного рахунку ;

 -  вкладник  платіжним дорученням  ( юр. особа)  перераховує   кошти  на свій депозитний рахунок ;

 -  кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку   на нарахування процентів  по вкладу ;

 -  готується розпорядження сектору обліку  на перерахування  нарахованих процентів  на розрахунковий рахунок  вкладника ;

 -  готується розпорядження сектору обліку  на перерахування коштів  з депозитного рахунку на розрахунковий  вкладника  ( по закінченні  строку  дії депозитного договору )

   

        Працівники  сектору по комерційній діяльності  Дирекції АППБ  “АВАЛЬ”  по Кіровоградській  області  здійснюють контроль  за виконанням касової дисципліни  клієнтами Банку. Знаходячись  на практиці  я  освоїла  основні  принципи та порядок  контролю  за рухом  готівкових  коштів  в  Дирекції АППБ “Аваль”.

        Контроль  за виконанням касової дисципліни суб”єктами підприємницької діяльності , які використовують в своїй роботі готівку , здійснюється  на основі  Інструкції  №  4  “Про організацію  роботи  з  готівкового  обігу  установами  банків України”. затвердженою  постановою Правління  НБУ  від  20.06.95р.  № 140  в редакції постанови Правління  НБУ від 13.10.97р.  №  335.

         Прогнозування готівкового обігу здійснюється з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики , прогнозних розрахунків балансу грошових доходів і витрат населення та касових оборотів.

          Прогнозні розрахунки касових оборотів складаються за такими джерелами надходжень і напрямами видач готівки :

              П Р И Х О Д

                 

-  надходження торговельної виручки ;

-  надходження виручки від усіх видів транспорту ;

-  надходження квартирної плати і комунальних платежів ;

-  надходження виручки видовищних підприємств ;

-  надходження виручки підприємств побутового обслуговування ;

-  надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств ;

-  надходження на рахунки за вкладами громадян ;

-  надходження від підприємств зв”язку ;

-  інші надходження ( включаючи повернення заробітної плати ) ;

-  купівля готівки ;

-  підкріплення оборотної каси з резервних фондів .

               В И Д А Т К И

-  видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення ,інші виплати , що не входять до складу фонду оплати праці ;

-  видачі на закупівлю  сільськогосподарських  продуктів ;

-  видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств ;

-  видачі на виплату пенсій , допомог  і страхових відшкодувань ;

-  видачі з рахунків за вкладами громадян ;

-  видачі підкріплень підприємствам зв”язку ;

-  видачі на інші цілі ;

-  продаж готівки ;

-  перерахування з оборотної каси до резервних фондів .

         Для складання прогнозів готівкового  обігу  економіст відділу :

-  на початок прогнозного кварталу у встановлені строки одержують від підприємств незалежно від форм власності , а також від індивідуальних підприємців , які мають рахунки в банку, касові заявки  ;

-  від торгівельних підприємств , а також від підприємств , для яких торгівля не є основним видом діяльності , - прогнозні розрахунки надходження торговельної виручки ;

-  від підприємств місцевого транспорту , комунальних підприємств і підприємств побутового обслуговування - прогнозні і фактичні дані  про надходження грошової виручки ;

-  від страхових органів , товариств і компаній - фактичні і прогнозні дані про надходження страхових платежів  від населення  і про виплати населенню страхових відшкодувань.

  

         Для організації  нормального контролю за касовою дисципліною  необхідно в договорі  на розрахунково касове обслуговування  обговорити та надати матеріали , які необхідні  для заповнення  при контролі  за касовою дисципліною.

      

                ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК КАСОВИХ ОБОРОТІВ

Надходження торговельної виручки .

         За основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств , що мають рахунки у банку , а також враховується товарооборот підприємств, для яких торгівля не є основним видом діяльності , а також попередня оплата , що надходить у цьому кварталі готівкою  за періодичні видання майбутнього періоду.

З одержаної суми відраховуються суми виручки,що не інкасується.

                    При конторолі за розрахунком надходжень торговельної виручки необхідно звернути увагу  на співпадання об”єму  роздрібного товарообороту  з встановленням для торговельної організаці  прогнозом ;  сума витрат з виручки  на оплату праці   згідно  з потребами, але не вище встановленого для кожної організації  розміру коштів, які направлені на споживання.  

        ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

               ПРИ  ЦЬОМУ  ЕКОНОМІСТ  ВІДДІЛУ :

-  систематично аналізує стан надходжень та видатків  готівки ;

-  встановлює підприємствам ліміти залишку  готівки в їх касах , порядок і строки здавання грошової виручки з метою забезпечення щонайшвидшого надходження готівки в банк ;

-  здійснює контроль за повнотою і своєчасністю надходжень в касу банку грошової виручки , за дотриманням підприємствами касової дисципліни .

         Ліміти залишку готівки в касі встановлюються всім підприємствам , які мають рахунки та здійснюють касові операції  з готівкою . Підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку  в межах лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня , що встановлюються їм банком щорічно протягом першого кварталу .

               Ліміт залишку готівки в касі  для кожного підприємства встановлюється банком  за місцем відкриття рахунку  з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства , його віддаленості від банку , розміру касових оборотів , встановлених строків і порядку здавання касової виручки та графіка заїзду інкасаторів :

-  для підприємств торгівлі та сфери обслуговування населення , які мають постійну грошову виручку  із строком здавання її щоденно  наприкінці робочого дня - в розмірах , що необхідні для забезпечення нормальної роботи  ранком наступного дня ; із строком здавання виручки наступного дня - в межах середньоденної виручки ;

3 4 5 6 7
Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль" 4.5 з 5 на основі 117 оцінок від 117 користувачів