Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль"

Оцінка
Скачати

              Контроль за станом зберігання заставленого майна , а у разі необхідності вилучення під тверду заставу здійснюється експертом , а при його відсутності - відділом безпеки.  Уразі виникнення необхідності , відділ безпеки застосовує інші заходи контролю за використанням кредиту , про результати яких доповідає керівництву Дирекції.

              Повернення кредиту може здійснюватися шляхом :

- своєчасного погашення позичальником з розрахункового рахунку кредиту та відсотків за його використання;

- застосування до позичальників штрафних санкцій та нарахування підвищених відсотків по простроченим кредитам ;

- пролонгації строку погашення кредиту в зв”язку з виникненням у позичальника тимчасових економічних труднощів ;

- перевод боргу на нового платоспроможного боржника ;

- уступки вимог новому кредитору, який в змозі оплатити банку борги позичальника ;

- звернення зиску на предмет застави , його реалізації та спрямування коштів на погашення боргу;

- передачі позичальником банку майна в рахунок погашення боргу ;

- реалізацією законних прав банку  по гарантіям , поручительствам  та договорам  страхування ;

- претензійно - позивної  роботи для вирішення спорів у арбітражному суді ;

- об”явлення позичальника банкрутом   та погашення боргів  за рахунок реалізації  належного йому майна.

             У разі виникнення загрози несвоєчасного погашення кредиту  або простроченої зоборгованності  сектор по комерційній діяльності  встановлює постійний контроль за надходженням коштів на розрахунковий рахунок боржника, проводить з ним протокольні наради щодо шляхів та строків погашення заборгованості  , а також ,  разом з юридичним відділом розпочинає претензійно-позовну роботу стосовно позичальника , його гарантів та поручителів . При наявності застави або передачі боржником матеріальних цінностей  у  погашення боргу  відділ безпеки вживає захади по їх відокремленню і переводу під повний контроль банку.

             Про прострочену заборгованність у день її виникнення  сектор по комерційній діяльності  подає письмове повідомлення відділу кредитування та фінансування Дирекції, у якому зазначаються причини несвоєчасного погашення боргу , його розмір , заходи що плануються , або вживаються , наявність застави , її повну характеристику та місцезнаходження . Про отримане повідомлення відділ кредитування та фінансування Дирекції інформує юридичний відділ , відділ безпеки та координації діяльності банку.

             Юридичний відділ , відділ безпеки  та  кредитування після отримання повідомлення про виникнення простроченої заборгованності надають необхідні консультації  у  межах своєї компетенції щодо заходів по погашенню боргу.

             Відділ координації діяльності банку на підставі повідомлення про наявність застави  по простроченому боргу  вичає ринок збуту предметів застави, веде пошук можливих покупців та вирішує інші питання щодо реалізації предмету застави.

              Уразі виникнення тимчасових труднощів з своєчасним погашенням заборгованності  строк погашення може бути пролонгованим по заяві боржника. У заяві викладаються причини , що обумовили порушення строків погашення кредиту , розрахунок джерел погашення боргу  та строки , у які таке погашення планується.

              Сектор по комерційній діяльності  та відділ безпеки  у обов”язковому порядку проводять перевірку цільового використання кредиту і причин, які обумовили  несвоєчасне погашення боргу, відповідність наданих боржником розрахунків  , щодо джерел та строків погашення дійсному економічному стану  позичальника , можливість більш надійного забезпечення  зобов”язань.  Результати перевірки  викладаються у висновках  про доцільність пролонгації кредиту , які розглядаються кредитним комітетом  відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитного комітету , пролонгація оформлюється додатковою угодою  до  кредитного  договору  та  відповідними змінами до документів, які стосуються забезпечення кредиту  ( договір застави, поручительство , гарантія, договір  страхування ).     

    

            Зазначені вище документи , що стосуються позитивного або негативного рішення про пролонгацію, залучаються до кредитної справи.

            При неможливості погашення або його частини власними силами, боржник за його заявою до банку, може отримати згоду на передачу боргу новому боржникові по двосторонній угоді між ними.

             Згода банку на перевод боргу надається  на підставі вивчення кредитоспроможності нового боржника і відповідні документи та висновки залучаються до кредитної справи нового боржника.

             Договір про перевод боргу та дозвіл Дирекції оформляється у чотирьох примірниках кожний, два з яких  передаються старому та новому боржникам, а два інших залучаються до кредитних справ старого та нового боржників.Передавати документи з кредитної справи старого боржника новому боржнику забороняється.

             При виникнені сумнівів у своєчасності погашення боргу позичальником банк може здійснити уступку своїх вимог у повному обсязі  або у її частині іншому кредитору. Уступка вимог оформляється відповідною угодою  між  банком  і новим кредитором.

             Права нового кредитора  на вимогу до боржника настають тільки після перерахування банку  новим кредитором обумовленої у договорі  суми або передачі відповідної кількості ліквідного майна.

              Після виконання новим кредитором зобов”язань перед банком , йому передаються по акту документи , які підтверджують право вимоги  до боржника , поручителів і гарантів ( кредитний договір , договір застави , гарантії, поручительства). Боржник письмово під розписку сповіщається про уступку вимог новому кредитору. Уразі , якщо новий кредитор отримав право вимоги тільки на частину вимог банку до боржника, то йому передається нотаріально посвідчені копії зазначених вище документів.

               Договір уступки вимоги , акт передачі документів та повідомлення боржнику про уступку вимоги залучається до кредитної справи  боржника.

               Після погашення кредиту у повному обсязі ( перевод боргу , уступки вимог )  кредитний інспектор складає довідку за підсумками  виконання позичальником зобов”язань  по кредитному договору , де зазначає недоліки , які мали місце , доцільність  та умови подальшого кредитування клієнта. 

2 3 4 5 6
Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль" 4.5 з 5 на основі 117 оцінок від 117 користувачів