Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль"

Оцінка
Скачати

- аналіз  документів позичальника  на  видачу кредиту , прийнятя рішення про                видачу кредиту  на засіданні кредитного комітнту  Дирекції ;

- підготовка документів позичальника  на видачу кредиту  для кредитного комітету   Головного  банку , який приймає рішення про видачу кредиту  в сумі, яка перевищує  ліміт кредитування ;

-  формування  резерву  ( страхового  фонду )   на можливі збитки  по всім виданим кредитам  ОПЕРВ ;

- видача кредитів підприємствам та організаціям  на основі заключених кредитних договорів  ( договорів  про відкриття кредитної лінії ) ;

- контроль за виконанням клієнтами банку касової дисципліни   та раціональна  організація   готівкового обороту підприємств  та  організацій - клієнтів  Дирекції ;

- заключення з клієнтами договорів на розрахунково-касове обслуговування.

      Основними підрозділами , які регламентують кредитну діяльність Дирекції , є :

- відділ  кредитування та фінансування Дирекції

- відділ безпеки Дирекції

- юридичний відділ Дирекції

- відділ координації діяльності банку

- комерційний ( кредитний відділ) Дирекції

      Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих та нормативних актів , основних напрямків кредитної політики  банку  “Україна” , економічних показників  роботи Дирекції .

      

       Відділ кредитування та фінансування Дирекції, комерційний ( кредитний відділ)  забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної звітності з питань кредитної  діяльності у відповідності з вимогами НБУ, Правління банку “Україна” та керівництва  Дирекції. За результатами аналізу спільно з відділом безпеки та юрвідділом опрацьовуються  рекомендації з загальних питань кредитної діяльності , які після затвердження їх керівництвом  Дирекції або кредитним комітетом є обов”язковими до виконаня.

      Відділ безпеки Дирекції здійснює накопичення , аналіз та використання інформації про  загрози кредитній діяльності , репутацію позичальників , їх гарантів та поручителів, підтри  мує ділові контакти з структурами безпеки інших банків та клієнтів, правоохоронними органами.

       Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства, юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на усіх стадіях здійснення кредитної  діяльності, представляють інтереси банку при вирішенні спорів з позичальниками у судовому  та позасудовому порядку. Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльності та  опрацьовують відповідні рекомендації.

       Відділ координації діяльності банку веде централізований облік заставленого майна  та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок попиту , накопичує інформацію  про ринкові ціни на майно, що реалізується банком, проводить пошук покупців та реаліза  цію  їм майна.

       Для одержання кредиту клієнт безпосередньо звертається у   сектор по комерційній  діяльності, де оформлює заяву встановленого зразку  ( додаток  №     ) , з обов”язковою відміткою дати  та розписом посадової особи банку, яка її отримала. Заява протягом робочого дня  розглядається начальником комерційного відділу , повідомляється у відділ безпеки  для попередньої перевірки та доповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка передбачає з”ясування  наявності відомостей на клієнта  у інформаційній системі відділу безпеки. При наявності  негативних даних на клієнта вони негайно повідомляють керівництву Дирекції.

          Керівництво Дирекції ,  виходячи з попередніх відомостей про клієнта , характеру  міроприємства , яке планується до кредитування , а при необхідності , після особистої бесіди  з клієнтом та уточнення наявних відомостей про його репутацію і кредитну історію, приймає рішення про можливість оформлення необхідних документів  для отримання кредиту.

Особиста бесіда з клієнтом може проводитись також начальником відділу безпеки, або за  його вказівкою працівниками відділу безпеки. Рішення по заяві керівник викладає письмово  у вигляді резолюції на заяві з зазначенням доцільних умов кредитування  ( строку,  відсоткової  ставки та форми забезпечення ), а в негативному випадку - причини відмови.

         Заява з позитивним рішенням керівника повертається до комерційного відділу та передається для доповіді керівництву Дирекції та отримання дозволу на використання кредитних ресурсів.

          Заяви , по яких Дирекцією прийняте негативне рішення  у обов”язковому порядку  залучається до кредитної справи клієнта  або, якщо клієнт раніше не кредитувався  у банку-  до окремої номенклатурної справи кредитного відділу “Незадоволені кредитні заяви”.

 

          На підставі кредитної заяви з позитивним рішенням про надання кредиту відповідальний  виконавець ( кредитний інспектор) знайомить клієнта з переліком документів, які потрібно надати  в банк для оформлення кредиту ( додаток  №  1 )  , а по мірі надання таких документів здійснює  відмітки у переліку про дату їх отримання з розписом клієнта. У залежності від репутації клієнта , його кредитної історії, економічного стану , характеру міроприємства, що кредитується, забезпечення кредиту та інших факторів ризиковості, перелік документів, які повинен надати клієнт, може бути розширеним або звуженим з дозволу начальника комерційного відділу або по рекомендації відділу безпеки.

          Кредитна заява (додаток № 2), перелік документів з відмітками про їх отримання , документи надані  клієнтом, документи банку ,що стосуються даного кредиту       ,  формуються у кредитну справу, в якій накопичуються всі матеріали  по кредитам , що надавались у поточному році. Матеріали  у межах справи групуються по відношенню до конкретних кредитних заяв.

          Кредитна справа , яка велась у поточному році припиняється і здається в архів тільки  після погашення усіх кредитів , які надавальсь клієнту у поточному році. На кожен  наступний рік заводиться  окрема кредитна справа.

          Кредитна справа є комерційною таємницею банку  і зберігається відповідно з вимогами  до таких матеріалів. Знайомити сторонніх осіб з матеріалами кредитної справи  забороняється.

1 2 3 4 5
Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль" 4.5 з 5 на основі 117 оцінок від 117 користувачів