Екологія та ландшафтна екологія

Оцінка
Скачати

Карл Троль , який в 1939 р.   вперше ввів термін «ландшафтна екологія»,  він розумів під нею поєднання ландшафтно-просторового аналізу і дослідження взаємозв'язків між природними компонентами, які відбуваються в межах елементарної територіальної  одиниці (екотопу). З того часу розуміння цієї  науки суттєво розширилось, проте не було сформульовано загальноприйнятого її  визначення. Щоб якоюсь мірою  наблизитись до нього, доцільно проаналізувати існуючі погляди на її  зміст.

На Першому міжнародному конгресі з ландшафтної екології  в  місті Вельдховені  (Нідерланди, квітень 1981 р.) голландський вчений І. Зонефельд опитав 20 ландшафтних екологів , аби з’ясувати, що вони розуміють під своєю наукою. Виявилося, що більшість учених сприймають її  як науку , специфічну не за об'єктом аналізу, а за його аспектом (not object, but aspect-science), при чому виділились основні групи визначень ландшафтної екології

1) науки, що досліджує взаємодії в ландшафті («ландшафтна екологiя—екологія на рівні  ландшафту»);

2)  холістичної науки, предметом якої є територіальні одиниці як цілісні системи  і основним науковим підходом до їх  вивчення є не аналіз , а синтез;

3) застосування екологічних концепцій на практиці в реальному антропізованому ландшафті («ландшафтна екологія = прикладна екологія»).

 Більшість пізніших визначень ландшафтної екології  підкреслюють одну з цих трьох точок зору і зводяться до розуміння цієї науки як пограничної між екологією та географією (ландшафтознавством), яка використовує їх  теоретичні концепції  та методи при дослідженні територіальних природних систем топічного та регіонального рівнів .Чіткіша дефініція ландшафтної екології по-винна ще виробитись , як , до речі,  мають це зрозуміти щодо себе і її «батьки» — екологія та ландшафтознавство.

Поряд з терміном «ландшафтна екологія» існує також термін «геоекологія». В англомовних країнах користуються майже виключно першим (Landscape Ecology), в Німеччині , Швейцарії — обома (Landschaftsökologie, Geookologie), що також поширено в літературі слов'яномовних країн. Фактично обидва ці терміни фіксують одну науку (К. Троль використовував їх як рівнозначні ; як синоніми подані вони і в тлумачному словнику термінів «Охорона ландшафту», підготовленому міжнародним колективом географів східноєвропейських країн). Проте термін «ландшафтна екологія» набув більшого вжитку, зафіксований у назвах міжнародних асоціацій і регулярних конференцій. До того ж він  більш конкретний i досить точно відповідає змісту науки, визначення якої було наведе­но раніше. Останнім часом термін  геоекологія» почали вживати геологи, розуміючи під ним вирішення природоохоронних проблем методами геології. У такому значені ці терміни мають досить різний зміст.

Отже ландшафтна екологія це наука , яка використовує інтегровані підходи до природних об’єктів  ,  ця наука має свої власні підходи , прийоми та методи дослідження , що народилися при синтезі ландшафтознавства та екології .

←Попередня  Наступна→
1 2 3
Екологія та ландшафтна екологія 6.3 з 5 на основі 19 оцінок від 19 користувачів