Звіт з педагогічної практики в КНЕУ

Оцінка
Скачати

Єдиний митний тариф передбачає три види ставок, що різняться за розміром:

Преференційні (до товарів з країн, які з Україною утворюють митні зони чи входять до митних союзів; встановлення митного режиму міжнародними договорами; до товарів з країн, що розвиваються, за деяким виключенням).

Пільгові (до товарів , що походять з країн чи економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння; походять з країн, що розвиваються, крім товарних груп до яких застосовується преференційне мито).

Повні (застосовуються до решти товарів та інших предметів).   

Потім пройшла досить цікава дискусія , у ході якої особлива увага зосередилась на таких важливих моментах,  як розрахунок акцизного збору, ціна, яка включає акцизний збір і таке інше .

В обговоренні взяли участь майже всі учні . Вони зацікавились новим предметом , незважаючи на його складність школярі розуміли його необхідність  актуальність. Їм були запрропоновані такі завдання :

Завдання 1.

Згідно з митною декларацією підприємство ввозить в Україну хутряні вироби на суму 2000$; ця продукція була виготовлена в Угорщіні. Курс НБУ на день подання декларації становить 1,9 грн/$. Розрахуйте суму мита.

Рішення.

Оскільки Угорщина відповідно до додатка 2 до Єдиного митного тарифу належить до країн, яким надається пільговий режим, оподаткування проводиться за пільговою ставкою - 10%.

Сума = 2000*1,9*10/100 = 380 грн.

Завдання 2.

Підприємство подає митну декларацію про вивезення олії рослинного походження в Росію на суму 10500 тис. рос. рублів. Курс НБУ - 0,3 грн/ 1 рубль. Обчислити суму мита.

Рішення.

Ставка мита по цій групі товарів - 30%. Отже,

сума = 10500*0,3*30/100 = 945 грн.

Завдання 3.

Підприємство подало митну декларацію на ввезення комплектуючих частин д комп’ютерів на загальну суму - 12500 доларів США. Курс НБУ на день подання декларації - 2,5 грн/долар. Ставка оподаткування - 30%. Але підприємство просрочило платіж до митних органів на 26 днів. Розрахувати суму мита з урахуванням пені.

Рішення.

Оскільки, згідно Закону, за кожень день просрочки стягується 0,2% від суми недоплати. Таким чином, сума обчислюється так:

Сума = 12500*2,5*30/100 + 12500*2,5*30/100*26*0,002 = 9862,5

Також студенти повинні відповісти на питання:

· Хто є платниками мита?

· Що є об’єктом оподаткування?

· На підставі чого встановлюється митний тариф?

· Які ви знаєте форми встановлення митних тарифів?

· Як розраховується сума мита?

· Хто є контролюючим органом?

Також, можливим є самостійна робота студентів над темою. Вона може проявлятися у виконанні домашніх вправ, роботою над конспектом теми, додатковим матеріалом, у написанні рефератів та доповідей.

Атмосфера уроку – дискусії сприяла активізації учнів , їхній розкутості , адже їм не треба було хвилюватися з приводу отримання поганої оцінки . Урок пройшов легко ,  у  невимушеній обстановці і  на високому рівні .

По закінченню уроку учням було запропоновано домашне завдання : на окремому аркуші викласти свою думку щодо доцільності існування таких непрямих податків як АЗ і мито .

“Непряме оподаткування” .

Хід уроку.

Урок було проведено у формі семінару, темою якого було “Непряме оподаткування“. Урок мав на меті перевірку засвоєних знань з попередньо викладених тем .

На початку уроку учням було запропоновано розв’язати кросворд з метою перевірки засвоєння учнями основних понять теми .

Після цього клас було розбито на дві команди ( два підприємства), кожна з яких отримала  три задачі ( по одній по кожній темі ) . На кожну задачу було відведено по 5 хвилин . По закінченню часу обидві команди представили свої рішення . Якщо задача розв’язана правильно то команда отримує 5 балів за кожну правильну відповідь . А якщо при розрахунках було допущено помилку - з команди знімаються 1,2 бали ( 120% ставки НБУ поділене на 100) .

Причому виявити помилку було запропоновано протилежній команді. Якщо команда противника успішно справилась з цим завданням - їй додавалось 1 бал до загальної кількості .

Задачі ,які було запропоновано учням :

ПДВ :

1. Оптова ціна 1 л. молока становить 600 грн., державна дотація - 100 грн. на 1 л. . Визначити об’єкт оподаткування .

2. Роздрібна ціна реалізації 1 пляшки горілки становить 56600 грн. ( це державна регульована ціна ). Сума фактично наданих торгівельної та оптово-збутової знижок дорівнює 5100 грн. Визначити оподаткований оборот .

Акцизний збір :

3. Шкіряні куртки придбано згідно з митною декларацією за контрактною ціною 100 доларів США за 1 штуку. Ринковий курс НБУ, що діє на день подання митної декларації : 1 долар = 12600 крб. Ставка АЗ - 35% . Визначити суму АЗ, яка підлягає сплаті в бюджет після реалізації курток за національну валюту України .

4. На території України за російські рублі закуплено 10 автомобілів, вартість яких становила 20000 тис. рос. рублів. Ринковий курс НБУ на день придбання автомобілів становив 1 рос. рубль = 10 грн. Ставка АЗ- 35% . Визначити суму АЗ .

Мито :    

5. Згідно з митною декларацією підприємство ввозить в Україну ковбасні вироби на суму 2000 доларів США; ця продукція була виготовлена в Угорщині ( розмір пільгової ставки згідно з єдиним митним тарифом - 10%). Курс НБУ на день подання митної декларації становить 12 тис. грн. за 1 долар США . Визначити суму мита.

6. Підприємство подає митну декларацію про вивезення олії рослинного походження в Росію на суму 10500 тис. рос. рублів . Ставка мита по цій групі товарів - 30% . Курс НБУ на дунь подання митної декларації становить 1 рос. рублю за 10 грн. Визначити суму мита .

Кросворд

1 П

У

Б'

Є

К

Т

И

Т

О

Т

Е

Л

А

Р

Ц

І

Я

А

В

В

К

Б'

Є

К

Т

О

К

Ц

О

Т

А

И

К

А

З

И

3 4 5 6 7
Звіт з педагогічної практики в КНЕУ 16.6 з 5 на основі 47 оцінок від 47 користувачів