Звіт з педагогічної практики в КНЕУ

Оцінка
Скачати

Після закінчення  лекції, у ході якої було викладено новий матеріал, було проведено коротеньке опитування слухачів з метою закріплення одержаних знань :

1)  Що таке податкова система ?

2)  Які існують групи податків ?

3)  До якого типу відноситься ПДВ ?

4)  Які ви знаєтє особливості Закону про ПДВ ?

5)  Для чого потрібні пільги при сплаті податку ?

6)  Які існують ставки ПДВ ?

У цілому  вдалося зацікавити школярів  даним матеріалом. На уроці вони були активні, майже всі брали участь у бесіді, ставили запитання щодо  суперечних моментів. Незважаючи на те, що школа в якій я проходив практику не спеціалізується на  вивченні економічних дисциплін, учні проявили неабияку обізнаність у зазначеному  питанні .

По закінченню уроку найбільш активним учням  було виставлено оцінки . Після цього було запропоновано домашне завдання : на окремому аркуші написати позитивні і негативні наслідки прийняття нового закону “Про ПДВ” .

Розробка проведеного уроку по темі

“ Акцизний збір і мито “.

Хід уроку.

Цей урок являв собою продовження попередньої теми і мав на меті ознайомлення з двома іншими непрямими податками. Основними моментами теми було визначеня, що ж собою являють акцизний збір і мито, платники і ставки по цих видах податків. Оскільки це досить нові види оподаткування, вони заслуговують більш детальної уваги. Для України зараз дуже важливі податкові надходження як головна частина формування бюджету, отже, вдосконалення цих податків - сприяє економічній ситуації в Україні . Також для актуалізації опорних знань учням було запропоновано відповісти на декілька запитань, користуючись знаннями, отриманими після вивчення попередньої теми . (Наприклад : Хто є платниками мита ? ПДВ нараховується до чи  після нарахування акцизу ? ПДВ нараховується до чи  після нарахування мита ? та інші)

Учням було запропоновано прослухати лекцію, після якої вони мали змогу поставити запитання до вчителя .

ТЕКСТ  ЛЕКЦІЇ .

Іншим непрямим податком, який справляється в Україні, єакцизний збір. Він включається в ціну товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем, а не виробником товарів . Акцизний збір відносять до категорії специфічних акцизів , які на відміну від спеціальних стягуються по ставкам, деференційованих по окремих групах товарів

Акцизний збір має деференційовані ставки по різних групах товарів і справляється, як правило, в кінцевій ланці виготовлення чи реалізації відповідних товарів. Акцизний збір також є ціноутворним чинником. Проте, на відміну від ПДВ, він набагато менше впливає на загальний рівень цін в країні, оскільки перелік підакцизних товарів є не дуже широким.Оскільки акцизний збір сплачується лише один раз, то податковий тягар лягає на кінцевого споживача, в той час як податковий тягар ПДВ рівномірно розподіляється по всіх суб’єктах підприємницької діяльності на всіх етапах руху товару.З  точки зору соціальної справедливості акцизний збір має переваги над ПДВ, оскільки підакцизні товари, як правило, споживаються заможними верствами населення.

Оподаткованим оборотом є вартість підакцизних товарів, що реалізуються, яка визначається виходячи з відпускних цін із включенням до них суми акцизного збору. Таким чином зазначені вище ставки застосовуються до обороту, в який сума цього податку вже увійшла. Застосовується слідуюча формула:

ВЦ=(С+П)/(100-А)*100,

де ВЦ – вільна відпускна ціна;

     С  - собівартість виробництва;

     П  - прибуток;

     А  - ставка акцизного збору в %.

Оскільки акцизний збір є об’єктом оподаткування ПДВ, кінцева ціна реалізації, яка включає і податок на додану вартість і акцизний збір обчислюється:

ЦР=(С+П)/(100-А)*100*1,20

Коли ж відома ціна реалізації, яка включає суму ПДВ і акцизного збору, то можна визначити суму акцизного збору:

АЗ=(ЦР-ПДВ)*А/100

     Об’єктам оподаткування акцизним збором є обороти з реалізації підакцизних товарів .

 Особливий механізм оподаткування введено при імпорті та реалізації  алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Це пов’язано з тим, що ці товари дають найбільші надходження до бюджету порівняно з іншими підакцизними товарами. З метою посилення контролю за сплатою акцизного збору по цій продукйії були розроблені заходи, які за думкою законодавців стануть перешкодою для ухилення від оподаткування.

Першим кроком в цьому напрямку було прийняття Указу Президента України від 12.07.95 №609/95 “Про марки акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби”, яким передбачалося, що зберігання, транспортування і реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів, крім випадків їх переміщення транзитом через територію України, буде здійснюватись тільки при умові, якщо такі напої і вироби обізначені марками акцизного збору.    

Найчастіше змінювались ставки акцизного збору з тютюнових виробів і алкоголю а також з автомобілів імпортного виробництва. Застосування до цих  товарів невиправдано високих ставок призвело до скорочення обсягів торгівлі та підвищення цін на них.

 мито

Наступним непрямим податком є мито, яке стягується з товарів, які переміщаються через митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться, прямують транзитом.

Платниками мита є будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів або інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню згідно з чинним законодавством.

Об’єкт оподаткування — митна вартість товарів або інших предметів, які переміщаються через митний кордон. При визначенні митної вартості товарів валюта контракту перераховується в національну валюту України за курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації.

Мито сплачується в національній валюті України. Ввізне мито сплачується по товарах, які імпортуються, вивізне — по товарах, що експортуються. Існує також два види ставок: в відсотках до митної вартості товарів і у встановленому грошовому розмірі на одиницю товару.

Мито нараховується митними органами виходячи з митної вартості й установлених ставок мита. При встановленні митної вартості до неї включається ціна товару, зазначена в рахунках-фактурах, а також витрати на транспортування до пункту перетинання митного кордону, комісійні та брокерські послуги тощо.

2 3 4 5 6
Звіт з педагогічної практики в КНЕУ 16.6 з 5 на основі 47 оцінок від 47 користувачів