Звіт з педагогічної практики в КНЕУ

Оцінка
Скачати

На мою думку, школа чітко справляється із своїм завданням (навчання учнів). Тільки за минулий рік було 4 золотих медаліста і 2 срібних; а учні, які погано вчаться і не встигають, інколи залишаються на другий рік навчання.

Аналіз відвіданих уроків з дисципліни 

“Економічна географія”.

( вчитель  Янович О.А.)

Урок 1.

Урок проходив у вигляді лекції , на якій викладався  навий матеріал по темі “Світові природні ресурси “ . Мета уроку : було формування у учнів уяви про виникнення і використання природних ресурсів . Детально було описано регіони, де вони видобуваються .

Викладач Янович О.А. використовувала таку літературу :

1. Максаковский .Экономическая география .

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.Экономическая и социальная география мира .

М., Просвящение , 1991

     3.  Яценко Б.П. Економічна географія ., К., АртЕК , 1997

 Складність полягала в тому, що майже вся література, яка використовувалась, була на російській мові, а заняття проводилося на українській .

Урок розпочався з організаційного моменту . Після цього учнів було ознайомлено з темою,  метою і завданнями уроку .

 Тема була викладена за таким планом :

1. Природні ресурси та економічний розвиток.

2. Мінеральні й земельні ресурси.

3. Ресурси прісної води і світового океану.

4. Лісові ресурси.

Перед тим, як викласти тему, викладач підкреслив її актуальність. Адже перелічені ресурси є вичерпними та невідновлюваними.

Новий матеріал викладався дуже жваво, викладач активізував діяльність учнів шляхом привернення їх уваги до обговорення зазначеної теми.

У цілому можна сказати, що  викладач показав себе висококваліфікованим фахівцем. Янович О.А. уміє володіти класом, тримати увагу учнів, активізувати їх діяльність, викликати зацікавленість до матеріалу, який викладається. Стиль, манера спілкуватись, зовнішній вигляд – все казало про те, що викладач відмінно підготувався до заняття, а також про досвід проведення уроків.

У свою чергу учні теж показали себе з найкращої сторони. Вони були дисципліновані , відчувалася повага до  вчителя  і  одне до одного .

На уроці і учні, і викладач отримали задоволення від спілкування. Крім того, школярі дізналися  багато нового і корисного .

Урок 2

Урок  проводився у тому ж класі  тим же викладачем .

Другий урок  проходив за тією ж схемою, що і попередній . Цього разу йшлося про населення світу. При підготовці до уроку викладач використовував ту ж саму літературу .

 Тема була представлена у вигляді такого плану :

1. Чисельність населення

2. Трудові ресурси і зайнятість населення

3. Міграція населення

Як і  попередній, урок проходив у вигляді лекції . Лекція була розпочата з невеликого вступу. Викладач  Янович О.А. акцентувала увагу на важливості даної теми  її актуальності .

Після відповідної мотивації, зацікавивши учнів, викладач розпочав лекцію. З метою кращого сприйняття матеріалу  було запропоновано проглянути слайди історичних пам ‘яток різних країн світу, які супроводжувались цікавою розповіддю. У ході лекції, для наочності , також використовувались схеми і карти .

Це була ще одна можливість переконатись у тому, що викладач Янович О.А. прекрасно володіє аудиторією, може знайти спільну мову з учнями. Атмосфера в класі була живою, але дисциплінарної межі не переходила. Повага і рівні права - ось що характеризувало стиль спілкування . Викладач жодного разу не допустив зриву, урок від початку і до кінця пройшов на високому рівні .

Учні, в свою чергу, відповідали повагою на повагу. Вони були старанними, винахідливими . Намагались показати себе з найкращої сторони .

Коли хтось не зовсім правильно орієнтувався в матеріалі, однокласники  допомагали йому вийти  із скрутного становища .

Результатом уроку був не тільки добрий настрій і задоволення , а й нові знання , які викладач передав своїм учням, і стимул до продовження спілкування на такому ж високому рівні .

Копспект проведення 3-х уроків.

Структурно -логічна схема обраної теми.

ПДВ-це податок, який сплачується державі, відноситься до типу податків, який можна назвати непрямими загальними податками на споживання.

Ставки ПДВ

20%

0%

звільнено

Сплата громадян

Інші податки      ПДВ                  

Акцизний збір

Мито

Визначення акцизного збору

Овал: ВЦ=(С+П)/(100-А)*100

Види митних ставок:

1.Преференційні.

2.Пільгові.

3.Повні.

Розробка уроку  по темі 

“ Податок на додану вартість “.

Хід уроку .

Урок  проводився у вигляді лекції . Оскільки це  нова тема,  необхідно було ввести учнів у курс справи, пояснити основні поняття - податок, податкова система, а також розкрити суть такої економічної категорії  як податок на додану вартість .

Для активізації учнів їм ставились запитання, на які вони могли б відповісти, користуючись своїми знаннями  (наприклад: Що таке податки ? Хто є платниками податків ? Для чого збираються податки ? та інші). Вони ділилися своїми думками, пояснювали свою точку зору, висували свої аргументи. Учням було цікаво, вони втягнулися в дискусію.

Учням було запропоновано розглянути новий матеріал по темі  “Податок на додану вартість” . Мета уроку - пояснити основні принципи непрямого оподаткування, механізм функціонування ПДВ, дати визначення  основних понять .

Після цього учні ознайомилися з питаннями, які пропонувалось розглянути на уроці :

  Теоретичні основи непрямого оподаткування

  Механізм функціонування ПДВ

· Зміни в податковому законодавстві щодо ПДВ

· Платники податку на додану вартість

· Об’єкти для обкладання ПДВ

· Ставка податку на додану вартість

ТЕКСТ  ЛЕКЦІЇ  ПЕРШОГО  УРОКУ .

Податкова система є однією з основ економічної системи будь-якої країни. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - є головним інструментом її економічної доктрини. Податки - це об’єктивне суспільне явище, тому при побудуві податкової системи необхідно виходити з реальностей соціально-економічного стану держави, а не керуватись в своїй роботі міркуваннями суб`єктивного характеру, що може призвести до непередбачуваних наслідків у майбутньому для економіки, а значить і держави вцілому .

Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найбільш стародавня форма прояву фінансових відносин між державою та членами суспільства . Саме виникнення держави спричинило появу платежів і внесків у державну казну для фінансового забезпечення виконання державою своїх функцій. Спочатку ці внески проводились в натуральній формі, потім, з розвитком товарно-грошових відносин, був здійснений перехід до грошової форми внесків.                                                                                                                   

1 2 3 4 5
Звіт з педагогічної практики в КНЕУ 16.6 з 5 на основі 47 оцінок від 47 користувачів