Стратегічний аспект інформаційного менеджменту

Оцінка
Скачати

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Стратегічний аспект

інформаційного менеджменту

(на досвіді роботи газети “Голос України”)

Дипломна робота

студента VI курсу

заочної форми навчання

Євтушенка  Ігоря Анатолійовича

канд. філол. наук,

доц. Недопитанський М.І

Київ-2004

ВСТУП………………………………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ І. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІРЯК  ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА СУЧАСНОСТІ……. 8

1.1. Тенденції розвитку масової комунікації на сучасному етапі……………… 8

1.2. Основні тенденції розвитку інформаційних систем………………………… 19

1.3. Генеза національних друкованих засобів масової інформації…………. 25

2.1. Особливості становлення менеджменту українських ЗМІ ………………. 36

2.2. Управління стратегіями………………………………………………………………. 42

2.3. Управління інформаційним насиченням……………………………………….. 48

2.4. Редакційна команда…………………………………………………………………….. 55

2.5. Журналістський ринок праці……………………………………………………….. 58

2.6. Імідж у журналістиці…………………………………………………………………… 61

2.7. Управління редакційним колективом……………………………………………. 68

2.8. Загальні принципи управління підприємством інформаційної сфери. 77

3.1. Формування змістовно-тематичної моделі ……………………………………. 80

3.2. Концептуальні підходи……………………………………………………………….. 85

3.3. Особливості жанрової моделі…………………………………………………….. 101

3.4. Композиційні аспекти………………………………………………………………… 104

3.5. Структура графічної версії………………………………………………………… 110

3.6. Масова робота редакції…………………………………………………………….. 113

3.7. Особливості редакційної структури……………………………………………. 118

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………… 120

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………. 124

ДОДАТОК №1

ДОДАТОК №2

ДОДАТОК №3

ДОДАТОК №4

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Українське суспільство  переживає важкі часи самоствердження, перебуваючи у пошуку оптимального шляху соціально-економічного розвитку. Більшість учених, аналізуючи суспільні процеси в Україні з початку 90-х років, характеризують їх, як руйнівні для цінністно-нормативної системи, що існувала в українському суспільстві упродовж ХХ століття. Важко не погодитися із думкою про те, що багаторічна криза, яка значно погіршує матеріальний рівень життя більшості населення України, негативно вплинула на їх соціальне самопочуття.

Не останню роль у цьому процесі відіграли засоби масової інформації (ЗМІ). Свобода слова, що стала реальністю із здобуттям Україною незалежності, зіграла як конструктивну, так і деструктивну роль. Ми є свідками того, як екрани телевізорів заповнюються фільмами жахів, порнографією, насильством — інформаційним брудом, що в цивілізованих країнах заборонений для широкої демонстрації. А більшість друкованих засобів масової інформації знизила свою інтелектуальну планку до смакування сексуальних подробиць, розповсюдження пліток, а часто (на замовлення спонсорів) і до розголошення політичних інтриг.

Однак політичні, економічні, соціальні інститути — органи законодавчої, виконавчої і судової влади, наука, освіта, культура тощо — поступово намагаються наповнити свою діяльність новим змістом, основу якого складають національні і загальнолюдські цінності. Це помітно і на досвіді засобів масової інформації. Демократичні процеси значно підняли рейтинг мас-медіа. За даними соціологів, він складає 2,71 бала (за п’ятибальною шкалою), що вище, ніж у політичних партій, парламенту, уряду, профспілок, керівників державних підприємств і підприємців [25, с.58]. Причому ця тенденція має досить стійкий характер протягом останніх п’яти років.

Соціальний зміст преси, телебачення, радіомовлення й інших засобів масової інформації не тільки прямо формує громадську думку, але й справляє великий вплив на соціальну дійсність. Основне призначення системи ЗМІ — безперервне відображення суспільного життя в усіх його діалектичних зв’язках, протиріччях і конфліктах. Таким чином, система засобів масової інформації входить як складова частина в систему більш широкого порядку — соціального управління суспільством.

Останнім часом з усією гостротою постало питання користування правом на інформацію, яке обумовлене та взаємопов’язане з економічними та соціальними правами, тобто з внутрішніми та зовнішніми проблемами держави.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Стратегічний аспект інформаційного менеджменту 5.1 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів