Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Оцінка
Скачати

Реферат на тему:

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

2. Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності й займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу.

3. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо.

4. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют.

5. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.

6. Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям за законом.

7. Суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) — виробники та імпортери тютюнових виробів.

8.Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які набувають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що набувають нерухоме майно коштом державного бюджету, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно з законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і знаходяться в черзі на одержання житла або придбають житло вперше.

9.Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання

радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних чи експлуатаційних якостей або характеристик.

Об'єктом нарахування збору є: :

- для суб'єктів підприємницької діяльності, вказаних у п.1 переліку платників, — фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі (крім сум виплат, що не враховуються під час визначення бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності не здійснюють витрат на оплату праці, то об'єктом нарахування збору є сума коштів, що визначається розрахункове як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати.

- для платників збору, вказаних у п. 2 переліку платників, — сума оподатковуваного доходу (прибутку);

- для платників зборів, вказаних у п. З переліку, — сукупний оподатковуваний дохід;

- для платників збору, вказаних у п. 4 переліку, — сума операцій з купівлі-продажу валют;

- для платників збору, вказаних у п. 5 переліку, — вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

- для платників збору, вказаних у п. 6 переліку, — вартість легкового автомобіля;

- для платників збору, вказаних у п. 7 переліку, — кількість вироблених ними тютюнових виробів (крім тих, що експортуються), що підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та кількість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України, для платників збору, вказаних у п. 8 переліку, — вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;

- для платників збору, вказаних у п. 9 переліку, — вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних і вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку. У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або типів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу. У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора. У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізинг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

Якщо   сума  фактичних   витрат  суб'єктів   господарювання   на  оплату  праці працівників (суми оподатковуваного доходу (прибутку) перевищує 2200 гривень на місяць у розрахунку на кожного працюючого, то збір на обов'язкове державне пенсійне страхування необхідно розраховувати, виходячи з розміру витрат 2200 грн. а із сум, які перевищують цей розмір, збір не справляється.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5