ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ БАНКИ

Оцінка
Скачати

Курсова робота з банківської справи

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ БАНКИ

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….…….. 3

Розділ 1.  Сутність транснаціонального банку

1.1. Основні види діяльності транснаціональних банків……………………….9

1.2. Організаційна структура ТНБ в умовах глобалізації………………………19

Розділ 2. Аналіз зовнішніх факторів як основна частина маркетингові дослідження ТНБ

2.1. Особливості регулювання банківської діяльності в різних країнах…..….28

2.2. Оцінка і стратегія політичного ризику в діяльності ТНБ………………….37

Висновки і пропозиції…………………………………………………………………………….40

Вступ

Посилення транснаціональних банків і підвищення їхньої ролі в процесі консолідації банківського і промислового капіталу є одним з найбільш помітних моментів у світовій економіці останнім часом. Транснаціональний капітал, представлений насамперед транснаціональними компаніями  і транснаціональними банками, у силу об'єктивних закономірностей свого розвитку прагне до подальшого розширення економічної влади. Транснаціональний капітал у своєму русі і розвитку орієнтується винятково на власну вигоду і досить вільно переливається з країни в країну, то приводячи до найжорстокіших криз, перетворюючи у форму спекулятивного капіталу, то стаючи творчою силою у світі, сприяючи розвитку НТП.

Коли інтереси транснаціонального капіталу збігаються з інтересами певних національних держав, транснаціональні банки забезпечують їм значні і навіть вирішальні конкурентні переваги на світовому ринку. Країни з розвинутою ринковою економікою активно підтримують власні транснаціональні компанії і банки, що у свою чергу створює умови для надходження податкових коштів від широкої міжнародної діяльності, а також розширення економічного, а потім і політичного впливу, допомагають установити контроль над економікою деяких закордонних країн.

Саме тому представляється настільки актуальним вивчення діяльності транснаціональних банків, цих міжнародних банківських утворень, що, з одного боку, є результатом розвитку і концентрації банківського капіталу, розширення механізму його функціонування на міжнародному рівні, носієм самих передових банківських і інформаційних технологій, а з іншого боку - самі транснаціональні банки (далі ТНБ) мають визначальний вплив на розвиток світової економіки і перебудову міжнародних економічних відносин.

Крім того, актуальність теми підтверджується тим, що саме ТНБ істотно прискорюють процеси глобалізації, формують глобальні стратегії, відмітними рисами яких є наступні вимоги до поводження на світових ринках: загальнопланетарне бачення ринків і конкуренції, гарне знання конкурентів на світових ринках, контроль за своїми операціями в загальносвітовому масштабі, здатність до гнучких і швидких зрушень у напрямках діяльності у випадку погрози змін умов конкуренції і витиснення з ринку, розміщення капіталів з найбільшою рентабельністю, координація своєї диверсифікованої діяльності за допомогою гнучких інформаційних технологій, що створює для ТНБ інтегровану мережу внутрібанківського обліку, об'єднання усіх своїх численних філій, дочірніх компаній і відділень у єдину міжнародну мережу з загальним керуванням, угоди з іншими транснаціональними банками і компаніями. Характерними рисами глобальних стратегій ТНБ є об'єднання капіталів, злиття, взаємні придбання активів, створення глобальних маркетингових конкурентних стратегій і систем глобальних кореспондентських відносин і рахунків. У результаті формуються такі великі інтегровані фінансові системи, у порівнянні з який національні території і держави починають виступати як другорядні підлеглі системи.

Таким чином, саме під цим кутом зору сучасної різноманітної діяльності ТНБ представляється дуже актуальним. Ці напрямки визначають місце ТНБ у розвитку процесу глобалізації, показують як транснаціоналізація переростає свої рамки, переходячи на якісно новий рівень. Актуальність теми також зв'язана з тим, що глобальні процеси і діяльність ТНБ у тому числі, несуть не тільки новації економіки, але і політики, соціальних відносин, культури, західного створення. Поки ще немає одночасного розвитку і привнесення цих елементів у приймаючі держави, але їхнє поширення безумовне буде активізуватися. У  зв'язку з цим підвищується актуальність вивчення діяльності ТНБ для Росії, тому що, незважаючи на багато економічних і політичних проблем, російська економіка залишається об'єктом інтересів закордонних компаній і банків. Тому вищесказане свідчить про високий ступінь актуальності теми.

Крім того, велике значення має вивчення закордонного досвіду діяльності ТНБ, що необхідний для удосконалювання функціонування Українського банківського сектора. Предметом дослідження в даній роботі виступають основні напрямки і тенденції діяльності транснаціональних банків. Серед них можна виділити наступні:

· створення і здійснення конкурентних стратегій ТНБ

· удосконалювання їхньої транснаціональної структури, концентрація діяльності в перспективних сферах

· процеси інформатизації, транснаціоналізації і глобалізації  діяльності

· інформаційні технологи, що дозволяють створити для ТНБ єдиний інформаційний простір, перетворивши їх в інформаційні центри, що володіють даними про економічний стан світового господарства, про світовий ринок у цілому.

Крім того, предметом дослідження є аналіз маркетингових аспектів діяльності ТНБ, що включає:

· комплексний глобальний аналіз ринків і попиту

· дослідження економічних і соціальних процесів

· дослідження маркетингового мікросередовища і макросередовища

· аналіз банків, споживачів банківських продуктів, організації системи їхнього збуту

Предметом аналізу є самі ТНБ, їхні відносини з державними органами різних країн, законодавчі акти, що регулюють діяльність міжнародних банків. У зв'язку з цим увага зосереджується на тенденціях розвитку системи кореспондентських рахунків, оформлення яких неможливо без відповідної політики державного регулювання і нагляду за діяльністю ТНБ.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ БАНКИ 4 з 5 на основі 1 оцінок від 1 користувачів