Планування рекламної компанії

Оцінка
Скачати

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат з предмету Маркетингова політика комунікаціїй

Планування рекламної компанії На прикладі журналу Верховної Ради України „Віче”

Виконав:                     

студент ЦМП, Спеціальність: маркетинговий менеджмент  

Перевірила: Майбода О.О.

Київ ­­– 2008

Зміст

Техніко-економічна характеристика підприємства, товару, його фінансового становища, результатів комерційної діяльності 3

Практика діяльності рекламного відділу. 4

Процес планування рекламної діяльності 6

Аналіз рекламної діяльності 8

Висновки. 9

Назва підприємства: журнал Верховної Ради України „Віче”.

Форма власності: державна, підрозділ апарату Верховної Ради України.

Товар, що виробляється: всеукраїнське повнокольорове періодичне видання.

Фінансове становище: беззбиткове існування за рахунок фінансування з держбюджету.

Результати комерційної діяльності за останній рік: реалізовано 120 000 прим. видання на загальну суму 99 600 грн.

На підприємстві функціонує відділ реклами, що складається з двох працівників. Відділ реклами підпорядковується безпосередньому керівникові підприємства – головному редактору.

Згідно зі своїми основними обов’язками відділ реклами виконує наступні функції:

- Проводить пошук рекламодавців – відповідає за продаж рекламних площ у виданні;

- Організовує PR-акції в цілях залучення передплатників та збільшення продажів у роздрібній мережі;

- За дорученням та спільно з керівництвом розробляє та організовує плани рекламних компаній, заходи з PR;

- Готує та організовує складання відповідних договорів (контрактів) та контролює їх виконання;

- За дорученням готує пропозиції та проекти кошторисів витрат на рекламні заходи;

- Звітує керівництву та, за необхідності, консультує працівників підприємства з питань рекламної діяльності;

- Готує пропозиції для вдосконалення рекламної діяльності підприємства.

Відділ реклами несе відповідальність як за незадовільне виконання функцій та покладених на нього завдань, так і за бездіяльність та неприйняття рішень з питань, що входять до його компетенції.

Розмір бюджету на рекламні компанії визначається ситуативно, по факту отримання доручення, чи згоди керівництва на самостійну пропозицію відділу, та узгоджується з відділом матеріально-технічних питань (бухгалтерією). Кінцевий бюджет на проведення рекламної компанії затверджується головним редактором.

Основні носії, що застосовуються при проведенні рекламних компаній – радіо- та телеефір, спеціалізовані каталоги.

В рекламних компаніях обов’язкого застосовуються наявні елементи фірмового стилю –  логотип та фірмовий колір.

Ефективність рекламних компаній є низькою.

Планування та реалізація рекламного процесу повинна складатися з таких етапів:

1. дослідження товару підприємства та його конкурентів, діяльності продавців, вивчення потреб покупців;

2. визначення та розроблення цілей рекламної комунікації на засадах загальних цілей підприємства та прийнятої ним стратегії маркетингу і маркетингових комунікацій;

3. визначення методу розрахунку та безпосереднє розроблення бюджету рекламної компанії;

4. визначення концепції рекламного звернення та окремих його тем;

5. вибір засобів і носіїв реклами;

6. конкретизація завдань рекламних звернень з урахуванням вибраних засобів і носіїв реклами;

7. вибір жанрів і форм рекламних звернень;

8. розроблення загального бізнес-плану комунікацій та його невід’ємної частини – рекламної діяльності підприємства;

9. створення рекламних звернень;

10. їх розміщення у засобах масової інформації;

11. контроль за перебігом показу рекламного звернення цільовій аудиторії, вимірювання ефективності цього показу та за необхідністю його коригування.

В практичній діяльності рекламного відділу підприємства багато з перерахованих етапів відсутні, або виконуються частково.

Наглядна ілюстрація діяльності по вищенаведених пунктах:

1 – Дослідження конкурентів, діяльності продавців та вивчення потреб споживачів не проводиться.

2 – Визначення та розроблення цілей рекламної комунікації проводиться тільки на засадах загальних цілей. Маркетингові стратегії (як і відділ маркетингу) на підприємстві відсутні.

3 – Бюджет рекламної компанії визначається ситуативно, узгоджується з бухгалтерією та затверджується головним редактором.

4 – Концепція рекламного звернення визначається методом „мозкового штурму” на нараді керівного складу підприємства за участю представників рекламного відділу.

5 – Вибір засобів і носіїв реклами – з огляду на визначену ідею та рекламний бюджет.

6, 7 – Остаточна нарада керівництва за участю представників рекламного відділу.

8 – Не проводиться.

9, 10 – Покладаються на рекламні агенції.

11 – Відсутній системний підхід.

Предмет розгляду – передноворічна рекламна компанія 2008 року.

Основним засобом рекламної компанії є телебачення, додаткові – радіо,  спеціалізовані каталоги та поштова директ-розсилка.

За умов основних цілей рекламної компанії, що її ставить перед собою керівництво – впізнання товарної марки та її пригадування – вимоги до засобів реклами формалізовано досить вдало.

Аналіз телевізійного рекламного роліка:

- Наявність візуального змісту – логотипу видання;

- Рекламний ролік виконано в фірмових кольорах видання;  

- Наявність вербального звернення для надання споживачам інформації про назву товарної марки (текст: «Журнал Верховної Ради України „Віче”»);

- Короткий (15 сек.) період обробки потенційним споживачем інформації, уміщеної в рекламному зверненні;

- Витримана висока частота повторів рекламного звернення.

Участь відділу реклами в плануванні рекламних компаній обмежується особистим досвідом та баченням керівництва. Процеси рекламної діяльності (та й підприємства загалом) не зорієнтовано на маркетинг, що в сучасних умовах знижує ефективність.

Відсутність маркетингового менеджменту на підприємстві можна виправдати хіба що існуванням за рахунок державних коштів, та як наслідок відсутністю необхідності в орієнтації на прибуткову підприємницьку діяльність.

За наявних умов, ефективність рекламної діяльності можна підвищити за рахунок удосконалення методичних або організаційних напрямів, розробки всіх елементів фірмового стилю, оптимізації вибору рекламних носіїв.

←Попередня Наступна→
1 2
Планування рекламної компанії 2 з 5 на основі 1 оцінок від 1 користувачів