SWOT аналіз + побудова БКГ матриці (Залікова работа)

Оцінка
Скачати

1. Прізвище, ініціали.

2. Повна назва підприємства.

Журнал Верховної Ради України „Віче”

3. Посада.

Заступник відділу інформаційного та рекламного забезпечення

4. Форма власності підприємства.

Державна

5. Основний напрям діяльності підприємства.

Видавництво періодичного видання (журнал)

6. Загальна кількість працюючих на підприємстві.

23 особи

7. Чи існує місія підприємства.

Не існує

8. Аналіз місії.

Спроба сформулювати місію:

Видання журналу за низькою ціною, задля забезпечення української громадськості інформацією про події в суспільному та політичному житті країни, забезпечення фінансового благополуччя власних співробітників.

9. СБП підприємства.

Не виділені.

10. Виділить СБП.

Розмір підприємства та ступінь диверсифікації його діяльності такий, що можливо об’єднувати бізнес-рівень та рівень товару в один. Проте можна виділити наступні два СПБ:

1 СБП – видавництво, що безпосередньо займається виданням журналу та його наступною реалізацією кінцевому споживачу.

2 СБП – з продажу рекламних площ та залучення (пошуку) рекламодавців.

11. Який відділ підприємства:

- дослідження ринку не проводиться;

- здійснення рекламної діяльності – відділ реклами;

- здійснення збутової діяльності – реклами.

12. Чи існує на підприємстві служба маркетингу?

Не існує

13. Служба маркетингу виділена в самостійний підрозділ (відділ)?

-

14. В якому вигляді існує служба маркетингу?

-

15. Кому безпосередньо підпорядкована служба маркетингу?

-

16. Які методи дослідження споживачів застосовує підприємство?

-

17. Які методи дослідження конкурентів застосовує підприємство?

-

18. Хто є основними конкурентами підприємства?

Основними конкурентами є:

1. Приватні політичні видання;

2. Інші державні (урядові) ЗМІ.

19. Проаналізуйте ринкові можливості і загрози підприємства.

Можливості

Загрози

Конкуренція

- Наявність великої кількості конкурентів в роздрібній торгівлі

Збут

- Можливість розширення збуту за рахунок виходу в роздрібну торгівлю

Попит

- Останніми роками спостережуться збільшення інтересу суспільства до політичного життя

- Зростання зневіри суспільства до органів влади

Економічні фактори

- Не стабільність курсу долара (курс гривні прив’язано до долара, тоді як розрахунки і фінансування проводяться в гривні)

20. Проаналізуйте сильні і слабкі сторони підприємства.

Сильні сторони

Слабкі сторони

Менеджмент

- Підприємство очолюють кваліфіковані керівники, що мають великий досвід роботи у вітчизняних друкованих ЗМІ та особисті зв’язки в органах влади

Персонал

- Високий рівень кваліфікації та досвіду керівного складу співробітників підприємства

- За останній рік різкі зміни – високий плин кадрів (понад 20% з початку року)

- Мала зацікавленість рядових працівників в розвитку підприємства

Виробництво

- Ступінь зносу комп’ютерної техніки – до 50% по окремим підрозділам

Фінанси

- Підприємство отримує щорічне фінансування з держбюджету

- Сезонний характер основного потоку грошових надходжень

Маркетинг

- Відсутність відділу маркетингу;

- Необхідність налагодження роздрібного збуту;

- Необхідність налагодження продажу рекламних площ

Матриця SWOT-аналізу

Можливості

1. Збільшення збуту за рахунок виходу в роздрібну торгівлю

Загрози

1. Наявність великої кількості конкурентів

Сильні сторони

1. Кваліфікований менеджмент

2. Фінансування з держбюджету

І. Як скористатися можливостями?

Організація маркетингової та реорганізація збутової діяльності.

ІІ. Як знизити загрози?

Активна участь маркетингу у ціноутворенні та просуванні на ринку.

Слабкі сторони

1. Сезонний характер основних грошових надходжень

2. Високий плин кадрів

3. Слабка мотивація працівників

4. Відсутність відділу маркетингу

5. Низький рівень організації збутової діяльності

ІІІ. Що може завадити скористатися можливостями?

Відсутність достатнього фінансового забезпечення.

IV. Найбільш значущі загрози.

Щільна насиченість ринку.

21. Виділіть конкурентні переваги підприємства.

- Підприємство очолюють кваліфіковані керівники, що мають великий досвід роботи у вітчизняних друкованих ЗМІ та особисті зв’язки в органах влади;

- Беззбиткове існування за рахунок фінансування з держбюджету.

22. Вкажіть (сформулюйте) існуючі стратегії позиціювання підприємства та проаналізуйте їх.

Так як на підприємстві відсутні маркетингові стратегії, їх необхідно сформулювати.

Найкращою стратегією, з огляду на результати SWOT-аналізу, де, насамперед, визначено головну зовнішню загрозу – наявність великої кількості конкурентів, буде стратегія диверсифікації. Метою стратегії має стати надання журналу властивостей, відмінних від інших конкурентних пропозицій.

Обрана стратегія передбачає організацію на підприємстві широких маркетингових досліджень, впроваджень нововведень в структуру журналу та отримання фінансового забезпечення її реалізації за рахунок скорочення існуючої малоефективної рекламної діяльності.

23. Побудуйте матрицю БКГ підприємства. Розробіть відповідні маркетингові стратегії.

Вихідні дані:

1. Обсяг продажу – 99,60 тис. грн..

2. Загальна кіл-ть конкурентів – 87

3. Загальний обсяг продажу всіх фірм – 26250,00 тис. грн.

4. Темп росту ринку – 44,79

Дані, отримані шляхом розрахунків (підприємство подано як єдиний СБП, враховуючі його малі масштаби та фінансові результати діяльності):

СБП

Обсяг продажу, тис. грн.

Загальна кіл-ть конкур.

Обсяг продажу найб. конкур., тис. грн.

ТРР, %

МР, тис. грн.

РЧ фірми

РЧ конкур.

ВРЧ фірми

І

ІІ

А

99,60

87

304,07

155,66

44,79

26250,00

0,38

1,17

0,33

44,79

22,40

0

Зірки

Дикі кішки

1,96                                                  0,33   0

Собаки

За таких умов найкраще застосувати стратегію “Build” – інтенсифікацію маркетингових зусиль (стратегія посилення).

SWOT аналіз + побудова БКГ матриці (Залікова работа) 4 з 5 на основі 4 оцінок від 4 користувачів