Проведення SWOT-аналізу підприємства (Залікова работа)

Оцінка
Скачати

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат з предмету Маркетинговий менеджмент

Проведення SWOT-аналізу підприємства На прикладі журналу Верховної Ради України „Віче”

Виконав:        

студент ЦМП, Спеціальність: маркетинговий менеджмент  

Перевірив: Войчак А.В.

Київ ­­– 2008

Зміст

Аналіз ринкових можливості і загроз підприємства (OT) 3

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства (SW) 4

Матриця SWOT-аналізу. 6

Можливості

Загрози

Конкуренція

- Наявність великої кількості конкурентів в роздрібній мережі

Збут

- Можливість розширення збуту за рахунок виходу в роздрібну торгівлю

Попит

- Останніми роками спостережуться збільшення інтересу суспільства до політичного життя

- Зростання зневіри суспільства до органів влади

Економічні фактори

- Не стабільність курсу долара (курс гривні прив’язано до долара, тоді як розрахунки і фінансування проводяться в гривні)

Сильні сторони

Слабкі сторони

Менеджмент

- Підприємство очолюють кваліфіковані керівники, що мають великий досвід роботи у вітчизняних друкованих ЗМІ

Персонал

- Високий рівень кваліфікації та досвіду керівного складу співробітників підприємства

- За останній рік різкі зміни – високий плин кадрів (понад 20% з початку року)

- Мала зацікавленість рядових працівників в розвитку підприємства

Виробництво

- Ступінь зносу комп’ютерної техніки – до 50% по окремим підрозділам

Фінанси

- Підприємство отримує щорічне фінансування з держбюджету

- Сезонний характер основного потоку грошових надходжень

Маркетинг

- Відсутність відділу маркетингу;

- Необхідність налагодження роздрібного збуту;

- Необхідність налагодження продажу рекламних площ

Можливості

1. Збільшення збуту за рахунок виходу в роздрібну торгівлю

Загрози

1. Наявність великої кількості конкурентів

Матриця SWOT-аналізу

Сильні сторони

1. Кваліфікований менеджмент

2. Фінансування з держбюджету

І. Як скористатися можливостями?

Організація маркетингової та реорганізація збутової діяльності.

ІІ. Як знизити загрози?

Активна участь маркетингу у ціноутворенні та просуванні на ринку.

Слабкі сторони

1. Сезонний характер основних грошових надходжень

2. Високий плин кадрів

3. Слабка мотивація працівників

4. Відсутність відділу маркетингу

5. Низький рівень організації збутової діяльності

ІІІ. Що може завадити скористатися можливостями?

Відсутність достатнього фінансового забезпечення.

IV. Найбільш значущі загрози.

Щільна насиченість ринку.

Проведення SWOT-аналізу підприємства (Залікова работа) 3.6 з 5 на основі 7 оцінок від 7 користувачів