Технологічний регламент виробництва етилового спирту на Підгайчицькому спиртзаводі

Оцінка
Скачати

"ПОГОДЖЕНО"                                                 “ЗАТВЕРДЖУЮ"

головний інженер                                               головний інженер

Івано-Франківського                                          Підгайчицького спиртзаводу

ОДОСП                        

                О.С.Тимошицький                                                 М.М.Попадюк

"____" ____________ р.                                    "____" ___________ 1999 р.

Технологічний регламент

виробництва спирту етилового

ректифікованого із меляси

в суміші з  крохмалистою

сировиною на  Підгайчицькому спиртзаводі

1999 р.

Зміст

№ п/п

Назва розділу

Номер сторінки

1

Вступ

3

2

Характеристика сировини - меляси

4

3

Транспортування, прийом та зберігання меляси

7

4

Облік меляси

8

5

Відпуск меляси на виробництво

9

6

Переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною

10

6.1

Загальні технологічні рекомендації

10

6.2

Приготування мелясної розсиропки (технологічна інструкція)

11

6.3

Приготування дріжджів

12

6.4

Технологічні показники зрілої братки та дріжджів

13

6.5

Розрахунок продуктів

15

6.6

Схема технохімконтролю виробництва спирту при переробці меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною

17

1. Вступ

Існують технологічні інструкції відповідно 1965 р. та 1971 р.  В Н І І Пр Б

по переробці цукровмісної сировини на зернових заводах в суміші з крохмалистою  сировиною, які підвищують   ефективність використання цієї сировини у виробництві спирту. Особливо є актуальною. переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною в період,  коли немає в наявності достатньої кількості крохмалевмісної сировини.

2. Характеристика сировини        

     

Бурякова меляса є продуктом переробки цукрових буряків в цукровому виробництві.

Бурякова меляса виробляється відповідно до вимог стандарту

ДСТУ 3696-98  (ГОСТ 30561-98) "Меляса бурякова", і " Технічні умови" та згідно з "Інструкцією по веденню технологічного процесу цукрового виробництва".

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)

      Таблиця 1 — Органолептичні показники

         

 Назва

        показника

         Характеристика

Метод 

   випробування

Зовнішній вигляд

Густа в'язка непрозора рідина

7.2

Колір

Від коричневого до темно-бурого

7.2

Запах

Властивий буряковоцукровій мелясі

без стороннього запаху

7.2

Смак

Солодкий з гіркуватим присмаком

7.2

Розчинність у воді

Повна, розчиняється у будь-яких

співвідношеннях у гарячій і холодній воді

7.2

За фізико-хімічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

Назва показника

Норма

     Метод      

випробування

Масова частка сухих речовин, %, не менше

75,0

7.3

Масова частка сахарози, %, не менше

43,0

7,4

Масова частка суми цукрів, що зброджуються, %, не менше

44,0

7.5

Величина рН

6,5 - 8,5

7.6

Примітка. Масова частка суми цукрів, що зброджуються, регламентується для бурякової меляси, яка вико­ристовується для виробництва етилового спирту.

За мікробіологічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3 — Мікробіологічні показники

Назва показника

    Норма

      Метод

випробування

Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-ана­еробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше

Плісняві гриби, КУО в 1 г,

не більше

1,0х105

 1,5х104

7.7

7.7

Вміст токсичних елементів і пестицидів у буряковій мелясі не повинен перевищу­вати допустимих рівнів, установлених «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» [6], СанПиН 42-123-4540 [3] і наведених у таблиці 4.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)

Таблиця 4 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів і пестицидів

Назва показника

Норма

Метод випробування

Вміст токсичних елементів,

мг/кг, не більше:

ртуть

0,02

ГОСТ 26927

миш'як

1,0

ГОСТ 26930

мідь

25,0

ГОСТ 26931

свинець

1,0

ГОСТ 26932

кадмій

0,05

ГОСТ 26933

цинк

50,0

ГОСТ 26934

Вміст пестицидів, мг/кг,

не більше:

гексахлоран ГХЦГ гама-ізомер

0,005

СанПиН 42-123-4540 [3]

фостоксин

0,01

СанПиН 42-123-4540 [3]

ДДТ

0,005

СанПиН 42-123-4540 [3]

3. Транспортування, прийомка та зберігання меляси.

Транспортування, прийом,  облік та зберігання  меляси здійснюється із згідно "Інструкції по прийомці,  зберіганню і обліку меляси на підприємствах спиртової та дріжджової промисловості СРСР ". 1987 р.

Транспортування меляси  на  завод здійснюється автотранспортом в автоцистернах.

На мал. 1  наведена апаратурно-технологічна схема прийомки, зберігання і транспортування меляси на заводі. Мелясу в автоцистер­нах зважують і подають для розгрузки в прийомний збірник в присут­ності матеріально-відповідальних осіб. Для збереження меляси установлені резервуари №11, 12, 13, 1,2. Для перекачки встановлена група насосів. По спеціальному трубопро­воді меляса перекачується із прийомного збірника в резервуари і далі на виробництво. При необхідності насосом №_____  можна перекачувати мелясу з резервуара в резервуар.

Кожний резервуар для зберігання меляси має наружні драбини і площадки з огорожею, виконані, згідно вимог ТБ.

Резервуари мають посантиметрові  калібрувальні таблиці Івано-Франківського ДЦСМС; оснащені мірною лінійкою. Для відбору проб меляси з різних шарів установлені пробні крани, гнізда для термометрів, а також дистанційні термометри.

Для підігріву меляси в холодний період існує обігрів закритою парою.

4. Облік меляси.

Кожна партія меляси, що поступає на завод, повинна супроводжува­тися документами зі вказаними даними:

· номер і дата документа;

· назва і адреса поставника;

· назва продукту;

· нетто, брутто;

· сертифікат якості;

Результати зважування меляси реєструються в ваговій книзі, що пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою і знаходиться . у зав. складом.

←Попередня Наступна→
1 2 3
Технологічний регламент виробництва етилового спирту на Підгайчицькому спиртзаводі 5 з 5 на основі 2 оцінок від 2 користувачів