Математичні задачі електроенергетики

Оцінка
Скачати

Розрахунки ймовірності збереження електропостачання для окремих підстанцій системи виконуються на основі законів складних випадкових подій.

Для незалежних випадкових подій ці закони можна сформулювати таким чином:

1) ймовірність виникнення навіть однієї з n незалежних та несумісних подій Ai дорівнює сумі ймовірностей цих подій:

2) для сумісних незалежних подій формула визначення ймовірності виникнення навіть однієї з n подій така:

де Р(Ai)– ймовірність події Ai.

3) ймовірність одночасного виникнення двох несумісних подій А і В дорівнює нулю. Одночасне виникнення двох подій А і В символічно позначається їх добутком АВ.

Р(АВ) = 0

4) ймовірність одночасного виникнення двох незалежних і сумісних подій дорівнює добутку їх ймовірностей:

Р(АВ) = Р(А) × Р(В)

Якщо кількість подій n, то формула (2.20) у загальному вигляді зміниться таким чином:

де П – символ добутку.

5) сума ймовірностей протилежних подій дорівнює одиниці:

Подія  протилежна даній події А.

Ймовірність протилежної події визначається так:

В нас задано такі імовірності пошкодження віток повітряних віток ліній передач:

                                      

Для цього зобразимо схему за допомогою якої перша підстанція може отримувати електричну енергію.

Визначимо імовірність того, що перша підстанція не отримує електричну енергію:

                  

Тепер визначимо імовірність отримання електричної енергії підстанцією №1:

               

Для цього зобразимо схему за допомогою якої перша підстанція може отримувати електричну енергію.

Визначимо імовірність того, що перша підстанція не отримує електричну енергію:

             

Тепер визначимо імовірність отримання електричної енергії підстанцією №1:

               

Для цього зобразимо схему за допомогою якої перша підстанція може отримувати електричну енергію.

Визначимо імовірність того, що перша підстанція не отримує електричну енергію:

             

Тепер визначимо імовірність отримання електричної енергії підстанцією №1:

               

Дана курсова робота заключалась в тому, що потрібно було розрахувати електричну систему нормального уставленого режиму на підставі методів теорії граф.

Також були визначені та побудовані матриці параметрів режиму та параметрів системи.

Розрахунок проводився в дві ітерації. Це пояснюється тим, що коли ми проводили розрахунок елементів матриці визначальних струмів, у формулі було використано номінальну напругу мережі. Точніше, вважалось, що напруга в мережі доходить до споживачів без втрат. Насправді це не так. Ітерації проводились лише за для того, щоб в результаті отримати більш точні результати.

Коли мережа має складну конфігурацію, то основними складнощами при досліджені являються: складання алгебраїчних рівнянь стану електричної мережі, визначення великої кількості шуканих величин. Складання і розв’язання цих рівнянь зручно проводити матричними методами на підставі ЕОМ.

В енергетиці дуже широке значення має теорія ймовірностей. Вона дозволяє вибрати більш надійну схему електропостачання, що в свою чергу забезпечить мінімальні витрати народного господарства.

1. Расчеты и анализ режимов сетей. Под ред. В.А. Веникова. М., «Энергия», 1974.

2. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики. Под ред. В.А. Веникова. М., Высшая школа, 1981.

3. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики. – Львів: Вища школа, 1989

4. Курков С.О. Положення про виконання курсових проектів і робіт у ВДТУ. Вінниця, ВДТУ. 1998.

←Попередня  Наступна→
2 3 4
Математичні задачі електроенергетики 5 з 5 на основі 1 оцінок від 1 користувачів