Моделювання однофазної системи з пріорітетом обслуговування

Оцінка
Скачати

Міністерство освіти та науки України

Хмельницький національний університет

Тема: "Моделювання однофазної системи

з пріорітетом обслуговування"

                                                                      Виконав: ст.гр.КС-02-1

                                         

                 Перевірили:

Хмельницький 2004

Зміст

Анотація …………………………………………………………………………………….3

Вступ…………………………………………………………………………………………..4

Умова завдання на курсову роботу……………………………………………….5

1.Моделювання та основні його задачі………………………………………….6

2.Системи масового обслуговування…………………………………………….9

3.Імітаційне моделювання…………………………………………………………….12

4.Побудова структурної моделі……………………………………………………..18

5.Побудова функціональної моделі………………………………………………..18

6.Побудова концептуальної моделі………………………………………………..19

7.Математичне та програмне забезпечення…………………………………….21

8.Блок-схеми…………………………………………………………………………………24

9.Технічні характеристики ……………………………………………………………27

10.Результати моделювання…………………………………………………………..28

11.Висновки…………………………………………………………………………………..33

    Список використаної літератури

Додаток 1.

Анотація

В даній курсовій роботі змодельовано роботу системи масового обслуговування. В даній СМО є один обслуговуючий пристрій на якому відбувається обслуговування клієнтів. Поступають заявки на обслуговування, вони мають два рівня пріорітетів. Заявки з першим типом пріорітету мають більш високий пріорітет, і тому вони обслуговуються в першу чергу. Дана курсова робота моделює таку систему по обслуговуванню 1000 клієнтів.

Далі докладніше формулюється сама задача по моделюванню, приводиться текс програми на мові С++,  наводяться результати моделювання, опис потрібного програмного та апаратного забезпечення необхідного для поставлення експерименту на ЕОМ. Додаються графіки що характеризують роботу системи.

Вступ

    Аналітичні  методи дослідження операцій здаються на перший погляд універсальними засобами для моделювання різноманітних явищ і процесів, які існують в житті. Але це не так, оскільки вони є надзвичайно динамічними, складнимим різноманітними. Виходом з такого положення може здатися застосування математичних моделей, але задопомогою них не завжди можна вирішувати усі завдання які постають перед нами. Математичні моделі які можуть бути реалізовані за допомогою ефективних обчислювальних методів, є надто спрощені, а отже не адекватні реальним процесам. Що ж до адекватних математичних моделей то їх здебільшого не можна реалізувати через труднощі обчислювального характеру. У такому разі є сенс застосувати машинну імітацію, що полягає в моделюванні на ЕОМ реальної виробничої чи економічної системи.

Машинна імітація дає змогу користувачеві проводити такі експеременти , які  з існуючими реальними системами були б не можливі. Такий метод набуває сьогодні особливої ваги, насамперед як інструмент удосконалення управління економікою та її галузями в межах усієї України. Є всі підстави стверджувати, що машинна імітація – один з найзагальніших та найпотужніших методів прикладного системного аналізу. Адже з допомогою імітаційних моделей системи розкривається сутність відповідних явищ і процесів за умови, що натуральні досліди в реальному середовищі на реальних об’єктах виключаються.

Умова завдання на курсову роботу:

Опис завдання:

Усистему масового обслуговування надходять два типи клієнтів. Клієнти типу 1 мають більш високий пріорітет, тому клієнти типу 2 не обслуговуються доти, доки не будуть обслуговані всі клієнти першого типу. У той же час, обслуговування клієнта типу 2, яке вже почалося, не може бути перервано. Обслуговування клієнтів здійснюється по експотенційному закону, із середнім часом 3 і 2 хв. відповідно. Проміжки часу, між надходженнями клієнтів розподілені експотенційно із середнім часом 1.5 і 3 хв. відповідно. Система починає працювати при порожній черзі.

Завдання по моделюванню:

1. Змоделювати систему по обслуговуванню 1000 вимог з дисципліною обслуговування FIFO.

2. Обчислити середню кількість клієнтів кожного типу, що очікують, а також загальне середнє.

3. Знайти оцінку середнього часу чекання клієнтів кожного типу, а також загальне середнє значення.

4. Знайти оцінку загального середнього довжини черги в залежності від кількості вимог, що обслуговуються.

5. Визначити ймовірність простою системи.

6. Скласти можливу аналітичну модель.

7. Провести розрахунок можливих операційних характеристик з аналітичної моделі.

1.Моделювання, основні його задачі.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5